EMPOWA


EMPOWA: Насърчаване на участието на жени предприемачи по програма Хоризонт 2020 и по-специално по Инструмент за МСП


БСК стартира проект за насърчаваме участието на жени предприемачи с иновативни идеи по програма Хоризонт 2020 и по-специално по Инструмент за МСП. Проектът е съ-финансиран по програма COSME на ЕК.


Основните дейности по проекта включват организирaне на специализирани безплатни събития и обучения, консултации и менторинг услуги за жените с иновативни идеи, подпомaгане участието им по програма Хоризонт 2020 и по-специално по Инструмент за МСП!


Целта на проекта е да се повиши броя на подадените проектни предложения от жени предприемачи.


Партньори по проекта са водещи организации от Гърция, Италия, Испания, Германия и Литва.


Във връзка с изпълнението на проекта и подбора на подходящи жени предприемачи, моля да се попълни въпросника, намиращ се в прикачения файл.


За повече информация:

Боряна Младенова

Тел: +359 2 932 09 34

E-mail: b.mladenova@bia-bg.com