Steps2Scale


Българска стопанска камара е координатор на проект по Програма „Еразъм +“, чиято цел е създаване на европейска квалификационна и компетентността рамка за професия Scale Up мениджър. Европейската Комисия и нейната инициатива „Start-up and Scale-up Initiative“ все повече фокусират усилията си върху дейности, свързани с подпомагане на многобройните новаторски предприемачи в Европа и увеличаване на възможностите им да се превърнат във водещи компании.


Какво е “scale up company”?


Това са развиващи се високотехнологични фирми с опит, вече утвърдени и растящи позиции на местния пазар, стратегия за интернационализация и готовност за излизане на чужди пазари.


Проектът „Steps2Scale” ще създаде среда, която насърчава конкурентоспособността, бизнес мисленето, иновациите и творчеството. Професионалната квалификацията Scale Up Manager е професията на едно по-конкурентно и бързо развиващо се бъдеще на ЕС. За ЕС „scale-up компаниите са бъдещите корпорации“.


1. Цели на проекта:

Създаване на система за предприемаческо образование и обучение за подпомагане на устойчивия растеж на бизнеса

Подпомагане на предприемачите в ключови фази от жизнения цикъл на бизнеса

Подпомагане на предприемаческата културата в Европа и подхранване на новото поколение предприемачи

2. Дейности по проекта:

Създаване на хармонизирана квалификационна и компетентността рамка за професия Scale up мениджър;

Създаване на професионален профил за scale-up мениджъри;

Създававане на хармонизирана методика за обучение и учене;

Създаване на мрежа от Scale Up ментори и специалисти.


3. Целеви групи:

Startups, scale-ups and spin-offs компании с най-малко 3 години опит, вече утвърдени позиции на местни пазар;

МСП с иновативен продукт, който е вече наложен на местния пазар и има потенциал за износ;

МСП със стратегия за интернационализация и потенциал за излизане на чужди пазари;

Центрове за професионално обучение, ментори, наставници и експерти в областта.

Около 50 предприемачи от целевата група ще бъдат обучени и тествани по обучителната методика.


4. Партньори:

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (координатор);

Търговско-промишлена палата Бирмингам, Великобритания

UNIVERSITET DEUSTO, Испания

ECQA GmbH, Австрия

OBRTNO-PODJETNISKA ZBORNICA SLOVENIJE

Клуб по управление на знания, иновации и стратегии, Българи