UpSkilling Lab 4.0


Център за външноикономическо сътрудничество към БСК започна работа по проект „UpSkilling Lab 4.0”. Проектът се финансира по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз и се осъществява в сътрудничество с партньори от Испания, Холандия, Белгия, Словения и България. Българска стопанска камара е водещ партньор на проекта. В рамките на проекта се предвижда изграждането на платформа за отворени иновации, която да подпомага свързването на големи компании с малки или стартиращи предприятия, за да подпомогне сътрудничеството между тях чрез повишаване на уменията им за отворени иновации. Работата по проекта е съобразена с международен стандарт CEN/TS16555 за Управление на сътрудничеството при отворени иновации, който ще бъде прилаган в цялостната рамка, разработвана по проекта, при идентифициране и подкрепа за необходимите умения, опит, квалификация, знания и отговорности за управление на процеси по отворени иновации. Предвижда се на платформата да бъдат разработени и представени решения под формата на сериозни игри, които да подпомагат фирмите да придобият необходимите допълнителни знания, да им позволят да участват по-активно и да управляват процесите на отворени иновации. Линк към официалната страница на UpSkilling Lab 4.0: https://www.upskillinglab.eu/