Skills Act 4 VET


Център за външноикономическо сътрудничество към Българска стопанска камара (БСК) е партньор по проект „Skills Act 4 VET”. Проектът се финансира по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Координатор на проекта е испанската организация “TRIBEKA TRAINING LAB”, а сред останалите партньори са организации от Италия, Гърция и Кипър


Проектът цели:

  • да открои решения за улесняване прилагането на ключови меки умения, водещи до промяна, по време на краткосрочен стаж в компании в чужбина;

  • да насърчи съвместните усилия на предприятия, училища и образователни институции заедно да изградят и приложат програмата за краткосрочни стажове в чужбина, за да се подобри въздействието на стажа както върху учащите, така и за компаниите;


Проектът „Skills Act 4 VET“ адресира следните въпроси:

  • Как транснационалните краткосрочни стажове в чужбина могат ефективно да осигурят изграждане на уменията сред младите участници?

  • Кои меки умения, водещи до промяна, могат да бъдат ефективно активирани чрез транснационална краткосрочен стаж в чужбина?

  • Как училищата и институциите, участващи в проекти за стаж в чужбина, могат да улеснят активирането на меки умения, водещи до промяна?


Целева група на проекта са ученици на възраст между 14- 18 години, които са взели участие в краткосрочен стаж в чужбина и техните учители, които са подготвили и са подпомогнали процеса за осъществяване на стажа. Като цяло проектът има за цел да получи директна обратна връзка от над 2000 ученици и 800 учители от България, Испания, Италия, Гърция и Кипър.


Линк към официалната страница на Skills Act 4 VET: https://skillsact4vet.eu/