ACCESS4SMES


ACCESS4SMES - укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и работа по Хоризонт 2020


Целта на проекта е укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и работа по Хоризонт 2020.


Обхваща се цялостния процес от пречките пред МСП в иновационния процес, подбор на обява и партньори, подготовка на проектно предложение, работа с Портал на участниците, управление и отчитане на спечелен проект. Особено внимание се отделя на източниците за финансиране на иновации в предприятията.


Участват 12 партньори и 39 асоциирани партньори.При въпроси или необходимост от съдействие:


Веселин Илиев

Главен директор "Международно икономическо сътрудничество"

Българска стопанска камара

Тел: +359 2 932 09 54

E-mail: ierc@bia-bg.com