cover_ierc_02.png

Център "Външноикономическо сътрудничество"  към БСК

 

Растем заедно!

abstract-city_hr.jpg
  • International b2fair Brokerage Event по време на World Expo DUBAI 2020
    24.01.2022 г., 0:00 – 26.01.2022 г., 0:00
    Dubai, Dubai - United Arab Emirates
    Enterprise Europe Network към Център за външноикономическо сътрудничество на Българска стопанска камара в тясно сътрудничество с Търговската камара в Люксембург организира двустранни срещи по време на международното посредническо събитие на World Expo 2020 в Дубай през 2022 г.
    Споделяне
abstract-city_hr.jpg