top of page

Tech4Smart Cities 2024

Събитието се фокусира върху устойчивите и интелигентни дигитални технологии за градовете и предоставя възможности за бизнес и сътрудничество в областта на градската мобилност, енергийните характеристики, устойчивото строителство, кръговрата, нисковъглеродната икономика и дигиталната трансформация.

Следвайте стъпките за регистрация по-долу
Към другите събития
Tech4Smart Cities 2024
Tech4Smart Cities 2024

Час и място

18.06.2024 г., 10:00 ч. – 19.06.2024 г., 18:00 ч.

Maison de la Poste, Rue Picard 7, 1000 Bruxelles, Белгия

За събитието

Добре дошли на 18-19 юни в Брюксел и увеличете шансовете си да намерите следващия си международен партньор.

Деветото издание на Tech4SmartCities ще бъде организирано успоредно с GreenTech Forum Brussels от Enterprise Europe Brussels. B2B събитието се фокусира върху устойчивите и интелигентни цифрови технологии за градовете и ви кани да откриете множество възможности за бизнес и сътрудничество в областта на градската мобилност, енергийните характеристики, устойчивото строителство, кръговрата, нисковъглеродната икономика и цифровата трансформация.

Имате ли иновативен проект/решение, което може да допринесе за постигането на целите за устойчивост за намаляване на парниковите газове и цифровия отпечатък в градовете? Търсите ли партньор за подобряване и развитие на вашата технология? Ние ще ви помогнем да намерите своя технически партньор за международно сътрудничество или научноизследователски и развойни проекти.

Участието е безплатно!

Регистрирайте се тук! *

СЪБИТИЕТО СЕ ОРГАНИЗИРА САМО НА МЯСТО. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО РЕГИСТРАЦИИ СЪС ЗАВЪРШЕН ПРОФИЛ В ПЛАТФОРМАТА B2MATCH! * (Задължително да се попълни секция Marketplace.)

Основни теми, обхванати от събитието:

• Интелигентни градове и общности, устойчиви ИКТ за градовете

• Интелигентна мобилност и логистика, MaaS

• Енергийна ефективност на сгради и квартали

• Възобновяеми енергии, управление и възстановяване на енергията, интелигентни мрежи и интеграция на енергийни системи

• Кръгова икономика и базирани на природата решения за градските райони

• Интелигентен, здравословен и сигурен живот

Събитието ще се съсредоточи и върху европейските възможности за научни изследвания и иновации по програмата Хоризонт Европа.

NCP Brussels в сътрудничество с проекта GREENET ще представи предстоящите възможности за финансиране на Horizon Europe с акцент върху темите за интелигентен град и устойчиви ИТ. 

Участието в семинара Horizon Europe е ограничено до участници, които също са се записали за B2B сесии.

Брокерското събитие на Tech4SmartCities е безплатно, но регистрацията и активирането на профил са задължителни.

Кога: 18 юни 2024 г. (09:00 до 17:00 ч.) - Maison de la Poste, Брюксел

Участвайте, ако сте:

  • Частни технологични компании (включително стартиращи МСП и големи предприятия)
  • Публични органи и общини
  • Браншови асоциации
  • Университети и изследователски центрове
  • Инвеститори и бизнес ангели

Какво носи това за вас като потенциален участник?

Намерете и се запознайте със следващия си партньор за изследвания и технологии. 

Проправете пътя към дългосрочни технологични, R&DI сътрудничества, базирани на технологичен трансфер, иновации и изследователски дейности, за разработване и предлагане на пазара на устойчиви и ефективни решения за градовете, в съответствие с вашата стратегия за бизнес развитие

Участвайте в събитието за намиране на партньори и проследете семинара за възможностите за финансиране на Horizon Europe.

Научете повече за зелените ИТ и ИТ за зелените теми и научете как да намалите въздействието на цифровизацията върху околната среда и да подобрите качеството на градските екосистеми на събитието GreenTech Forum Brussels, което се провежда паралелно на същото място на 18 и 19 юни 2024. Участниците в Tech4SmartCities ще се възползват от преференциални условия (100-EUR за 2 дни достъп до конференции, семинари и изложения).

Регистрирайте се тук! 

Регистрацията приключва на 14 юни 2024 г. на обяд **

* Вижте условията за участие!

** Регистрацията може да приключи по-рано, ако бъде достигнат максималния брой участници.

За повече информация: 

Миряна Недева

m.nedeva@bia-bg.com

Споделете това събитие

bottom of page