+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34; +3592 932 09 31
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Двустранни срещи по време нa Health Tech Hub Styria 2020 още за събитието
7 нови бизнес мисии в Азия с финансиране от ЕС още за събитието
Двуседмично бизнес обучение в Япония още за събитието
Двустранни срещи по време нa Fashion Match 2020 още за събитието

Обяви


Интерес за сътрудничество в областта на преработката на зърно

Проявен е интерес от страна на украинската компания „Мелница Мельком“, един от лидерите в преработката на зърно в южния регион на Украйна, за развитие на съвместното сътрудничество със заинтересовани български компании. Производствената база на „Мелница Мельком“ е разположена в Одеска област.  Ръководството на компанията проявява интерес към закупуване на: -  ...

Отворени тръжни процедури в Япония

Актуална информация към 11 ноември 2019г. за отворени тръжни процедури в Япония за малки и средни предприятия. Може да намерите в прекачената таблица....

Всички обяви

Новини


Отворена покана за кандидатстване в акселератора InvestHorizon

Отворена покана за кандидатстване в акселератора InvestHorizon

InvestHorizon има за цел да създаде и насърчи изграждането на среда за сътрудничество, подкрепа и растеж. В развиващата се общност на InvestHorizon са включени малките и средни предприятия (МСП), инвеститори и бизнес професионалисти, които приветства нови членове и им помага да развият своите възможности с цел  да намерят партньорства, експертни съвети или инвестиции. InvestHorizon се стреми ...

Отворена покана за апликации в областта на медицинските технологии

Отворена покана за апликации в областта на медицинските технологии

MedTech Accelerator е акселератор за медицински технологии базиран в Брюксел. От 2016 г. акселераторът си е поставил за цел да ускори иновационния потенциал в областта на медицинските технологии, предоставяйки на участниците  експертиза, инфраструктура и екосистеми, налични в Белгия. MedTech Accelerator се подпомага финансово от Европейския фонд за регионално развитие. Повече за възможностите...

Възможност за участие на европейски компании в казахстански тръжни процедури

В съответствие с поетите ангажименти при присъединяването на Казахстан към Световната търговска организация (СТО), правителството на страната започва преговори за присъединяване към Споразумението на СТО по държавните поръчки (Соглашение о государственных закупках - WTO's Government Procurement Agreement). По оценки на международни експерти (Световната банка и Организацията за икономическо сътрудн...

Възможности за сътрудничество в областта на зърно производството

Възможности за сътрудничество в областта на зърно производството

Немският консорциум на зърнопроизводителите  Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung (AGF), който обединява около 400 компании от 15 държави. Обявява график на семинари и бизнес срещи през следващите три години, които може да намерите в приложените файлове. Сред членовете на компанията са отделни мелници, производители на хлебни изделия, нишесте, тестени изделия, храни, машини, зърно, институти...

Още новини

Проекти и програми


Enterprise Europe Network (EEN)

Enterprise Europe Network (EEN) е ключов инструмент в стратегията на ЕС за насърчаване икономическия...

Enterprise Europe Network (EEN) Enterprise Europe Network (EEN)

ACCESS4SMES - укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и работа по Хоризонт 2020

Целта на проекта е укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и рабо...

ACCESS4SMES - укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и работа по Хоризонт 2020 ACCESS4SMES - укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и работа по Хоризонт 2020

Steps2Scale

Българска стопанска камара е координатор на проект по Програма „Еразъм +“, чиято цел е създаване на ...

Steps2Scale Steps2Scale

EMPOWA: Насърчаване на участието на жени предприемачи по програма Хоризонт 2020 и по-специално по Инструмент за МСП

БСК стартира проект за насърчаваме участието на жени предприемачи с иновативни идеи по програма Хори...

EMPOWA: Насърчаване на участието на жени предприемачи по програма Хоризонт 2020 и по-специално по Инструмент за МСП EMPOWA: Насърчаване на участието на жени предприемачи по програма Хоризонт 2020 и по-специално по Инструмент за МСП
Още проекти

Успешни истории


Всички истории

Този сайт използва „бисквитки“. За повече информация относно употребата, включително и относно Вашите лични данни, прочетете Политика за прозрачност при обработване на лични данни.
X