+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Българо-Китайски бизнес форум още за събитието
Двустранни бизнес срещи в град Ханой и град Хошимин в периода 15-22 септември 2018 още за събитието
Програма на webinar-ите за август/септември още за събитието
Възможност за стартиращи технологични компании още за събитието
Международно медицинско изложение China (Taizhou) International Medical Expo още за събитието

Обяви


Актуални предложения за търсене на партньори за проектно коопериране от 23 юли 2018 г., преведени на български език

В прикачения файл може да видите актуалните предложения за търсене на партньори за проектно коопериране, преведени на български език, от 23.07.2018 г. в мрежата "Enterprise Europe Network"

Актуални предложения за търсене на партньори за проектно коопериране от 30 юли 2018 г., преведени на български език

В прикачения файл може да видите актуалните предложения за търсене на партньори за проектно коопериране, преведени на български език, от 30.07.2018 г. в мрежата "Enterprise Europe Network"

Актуални предложения за търсене на партньори за проектно коопериране от 16 юли 2018 г., преведени на български език

В прикачения файл може да видите актуалните предложения за търсене на партньори за проектно коопериране, преведени на български език, от 16.07.2018 г. в мрежата "Enterprise Europe Network"

Всички обяви

Новини


Кандидатстване по програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“, част от норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

Кандидатстване по програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“, част от норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

БСК и Innovation Norway предлагат помощ при намиране на норвежки партньори за български фирми с конкретни идеи за кандидатстване по програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“, част от норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

Искате ли да спечелите с икономика на споделянето?

Искате ли да спечелите с икономика на споделянето?

Финансираният от ЕС проект SharON ще идентифицира МСП, ориентирани към иновациите и технологиите, които работят или желаят да работят в рамките на икономика на споделянето. Целта на SharON е да открие потенциала и нуждите на собствениците на платформи и..

Eжегодна среща със служителите на Службите по търговско-икономически въпроси зад граница (СТИВ)

Eжегодна среща със служителите на Службите по търговско-икономически въпроси зад граница (СТИВ)

БСК кани заинтересованите фирми и браншови асоциации да заявят участие за ежегодната среща със служителите на Службите по търговско-икономически въпроси зад граница (СТИВ) , която ще се проведе на 25-ти юли 2018 г. в София Тех Парк...

Citeo Circular Challenge

Citeo Circular Challenge

Citeo Circular Challenge е схема за откриване на иновации, основно в секторите хартия и опаковки. Основната цел е да се идентифицират и подкрепят проекти, способни да доведат до решения на днешните социално-екологични проблеми, както и да се ускори...

Още новини

Проекти и програми


EMPOWA: Насърчаване на участието на жени предприемачи по програма Хоризонт 2020 и по-специално по Инструмент за МСП

БСК стартира проект за насърчаваме участието на жени предприемачи с иновативни идеи по програма Хори...

EMPOWA: Насърчаване на участието на жени предприемачи по програма Хоризонт 2020 и по-специално по Инструмент за МСП EMPOWA: Насърчаване на участието на жени предприемачи по програма Хоризонт 2020 и по-специално по Инструмент за МСП

Enterprise Europe Network (EEN)

Enterprise Europe Network (EEN) е ключов инструмент в стратегията на ЕС за насърчаване икономическия...

Enterprise Europe Network (EEN) Enterprise Europe Network (EEN)

Steps2Scale

Българска стопанска камара е координатор на проект по Програма „Еразъм +“, чиято цел е създаване на ...

Steps2Scale Steps2Scale

ACCESS4SMES - укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и работа по Хоризонт 2020

Целта на проекта е укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и рабо...

ACCESS4SMES - укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и работа по Хоризонт 2020 ACCESS4SMES - укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и работа по Хоризонт 2020
Още проекти

Успешни истории


Всички истории