top of page

Successful R&I in Europe 2024 – 11th European Networking Event15 и 16 февруари 2024 г

Ван дер Валк летищен хотел

Дюселдорф, Германия


Списък със срокове:

Покана за презентации: 12 януари 2024 г

Регистрация: 8 февруари 2024 г


За единадесети път конференцията кани изследователи и предприемачи от Северен Рейн-Вестфалия и всички други региони в цяла Европа, за да намерят нови партньори за научни изследвания и иновации (R&I) за Horizon Europe проекти. Участниците са поканени да направят кратка презентация (идеи и/или резултати) с акцент върху Horizon Europe призовава, където е наличен бюджет от 95,5 милиарда евро до 2027 г.


Ще има паралелни семинари по осем теми:

Клъстер 1: Здраве

Клъстер 2: Творчески индустрии

Клъстер 3: Дигитални технологии

Клъстер 4: Индустриални технологии

Клъстер 5: Енергия

Клъстер 6: Мобилност

Клъстер 7: Храна, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда

Клъстер 8: Иновативни обществени поръчки (PCP/PPI)За повече информация:

Мария Коланева

m.kolaneva@bia-bg.com


bottom of page