Enterprise Europe Network (EEN)


Нашата мисия e да съдействаме на малките и средни предприятия да се възползват максимално от възможностите за бизнес и иновативно развитие в Еропейския съюз.

Вие търсите международни партньори, но не знаете откъде да започнете? Желаете да модернизирате дейността си, но нямате достъп до свежи идеи? Имате нужда от финансиране, но ви трябват насоки за различните европейски и национални програми?


Ние сме тук , за да помогнем на вашата компания да се възползва от единния пазар на ЕС, така както го правят големите играчи.


Нашите експерти могат да ви помогнат в намирането на международни партньори за бизнес, нови технологии и финансиране от ЕС. Могат да ви посъветва и по разнообразни въпроси като защита на интелектуалната собственост, европейско законодателство, стандарти на ЕС, и др.


Ние разполагаме с мощни бази данни и средства за комуникация, с които да се свържем с всяка точка на мрежата близо до мястото на интерес за вашия бизнес. Близо 600 организации в 50 страни работят заедно в продължение на години, за да осигурят пълен обхват на бизнес услуги, които да са достъпни за вас с едно обаждане.


Основни дейности по проекта за свързани с предоставяне на информация и консултации на МСП относно:

  • Подпомагане интернационализацията на предприятия;

  • Подкрепа при трансфер на технологии и ноу-хау;

  • Предоставяне на информация за стоки и услуги;

  • Достъп до финансиране;

  • Насоки при кандидатстване по програми на ЕС – Хоризонт 2020, COSME и други;

  • Управление на иновативни процеси в предприятията;

  • Консултации относно регулации на ЕС и европейски стандарти;

  • Защита на интелектуална собственост;

  • Организиране на специализирани обучения, семинари и делови форуми;

  • Организиране и провеждане на брокерски събития и международни изложби;

Последни публикации

Виж всички