Abstract connections2_low.jpg

Ние сме тук за Вас!

Търсите международни партньори, но не знаете откъде да започнете?

Имате нужда от финансиране, но ви трябват насоки за различните европейски и национални програми?

Желаете да модернизирате дейността си, но нямате достъп до свежи идеи?

 
abstract-city_hr_edited.jpg

Услуги

Бизнес информация


 • Пазарни проучвания за определен вид продукт;
 • Анализ на потенциала за навлизане на пазара;
 • Анализ на веригите на доставки;
 • Друг вид анализ според запитването и по споразумение;
 • Информация, помощ и съвети по въпроси на Европейския съюз;
 • Търговска и производствена статистика;
 • Защитни процедури, антидъмпинг;
 • Суспендирани мита;
 • Съществени изисквания към продуктите;
 • Информация от Световната търговска организация и Международен търговски център – Женева;
(Цена на услугата по споразумение)
Изнесен търговски офис


Търговски офис за МСП, без да се налага поддръжка на щатни бройки във фирмата:

 • Поемат се почти всички функции, които са в задълженията на фирмен представител;
 • Информация за пазари и пазарен достъп;
 • Информация за ограничения и специфични особености на избраните пазари;
 • Контактни детайли на потенциални партньори в държави по избор;
 • Първоначална търговска комуникация;
 • Консултации за права на индустриална собственост в избраните държави;
 • Консултации по европейски програми за финансиране;
 • Организиране на участието на фирмата в делови мисии и изложения;
 • Проследяване и актуализация на възможностите за международни и местни изложения, установяване на контакти и организиране на бизнес срещите на клиентите;
 • Бизнес профил, който се изпраща на потенциални международни партньори;
(Услугата се предлага срещу абонамент)
Достъп до финансиране


 • Информация относно възможности за финансиране с европейски средства или други международни програми.
 • Анализ на текущото състояние и наличния капацитет на фирмата;
 • Анализ на финансов капацитет;
 • Оценка на човешкия капитал – квалификация на служителите;
 • Анализ на инфраструктурата, идентифициране на нужди и потребности съвместно с предприемачите.
 • Консултации при търсенето на решения подходящи за съответната компания и препоръки относно;
 • Привличане на инвеститор/и;
 • Намиране на подходящи грантове на европейски фондове или други европейски програми, съобразени с нуждите на фирмата;
 • Увеличаване на паричния оборот и ефективността на фирмата чрез финансови инструменти;
 • Повишаване на квалификацията на служителите;
 • Подобряване на събираемостта на вземанията;
Безплатни консултации за проекти по EIC Horizon Europe


 • Анализ на идеята за проектно предложение и насочване към подходящи обяви;
 • Преглед на вече изготвено предложение (ново или което вече е подавано и не е спечелило);
 • Изработване на препоръки за подобряване на проектното предложение;
 • Повторно преглеждане и финализиране на предложението;

Забележка: БСК и фирмата подписват споразумение за конфиденциалност, което е изцяло съобразено с интересите на фирмата.
Консултиране за проекти по европейски рамкови програми Horizon Europe, Single Market, Erasmus


 • Идентифициране и консултиране на подходящи обяви
 • Съдействие при регистрация на клиента във Funding and Tendering portal
 • Идентифициране на подходящи потенциални партньори
 • Съдействие за формиране на консорциум или включване в такъв с друг водещ партньор
 • Водене на комуникация с останалите партньори по време изготвянето на проектното предложение
 • Участие в разписването на проекта съвместно с клиента и изготвяне на бюджет
 • Подаване на проектно предложение и съдействие при подписване на договор след одобрение
 • Насоки за технически и финансов отчет
(Услугата се предлага срещу абонамент)
Aбонамент относно обществени поръчки в ЕС по предварително зададени критерии


 • определяне съвместно с възложителя на параметрите на абонамента – възможности на фирмата и критерии за търсене;
 • ежеседмично търсене на нови обществени поръчки, публикувани от европейските институции и държавите членки;
 • преглед от експерт на БСК на обществените поръчки с потенциал за участие от абоната;
 • изпращане на списъка до абоната по електронен път.

Месечният абонамент е 120 лв. с ДДС.

Допълнителни услуги:

Ако е необходимо, БСК може да изиска безплатна английска версия на текста.

БСК може да съдейства при изготвяне и подаване на тръжната документация с цена за услугата по споразумение.
Оценка на управлението на иновационните процеси в МСП


 1. Aнализ на състоянието на фирмата с помощта на IMP3rove или Digital Innovation Quotient, специализирани инструменти за оценка на иновативния капацитет на фирми, разработен от AT Kerney и Европейската комисия, или с Innovation Health Check Enterprise Ireland. Инструментите са изработени в съответствие с европейските стандарти за управление на иновации (CEN TS 16555-1, CWA 15899).

Изготвеният анализ обхваща оценка на капацитета на фирмата (но не само):

 • Външна среда
 • Ръководство и стратегии
 • Организация и условия за успех
 • Иновационни процеси
 • Резултати и инструменти за подобряването им
 • Сравнителен доклад за позицията на фирмата спрямо останалите в дадения сектор на международно ниво.

2. Изготвяне на план за действие за подобряване на позицията на фирмата:

 • Вътрешни промени, изграждане на капацитет, комуникационни канали и др.
 • Възможности за подкрепа от БСК
 • Потребности от специализирани консултации.

3. Реализиране на плана с активното участие на фирменото ръководство.

Пакетът услуги се предоставя от лицензирани консултанти.

Фирмата може да разпространява, включително да публикува на интернет страницата си валидирания Доклад от оценката. Фирмата не дължи възнаграждение на БСК за този пакет услуги или такси на собствениците на инструментите. При необходимост, фирмата покрива командировъчните разходи на експерта от БСК. За сметка на фирмата са разходите за изпълнение на предвидените в плана нейни дейности.

Одобрените фирми ще бъдат посетени, за да се проведе среща с главен оперативен ръководител и отговорник по проекта от тяхна страна.
Организиране на делови събития и специализирани обучения


 • Делови мисии, фирмени презентации, семинари, обучения и форуми.
 • Кооперационни борси за технологичен трансфер и ноу-хау
 • B2b и speed-dating срещи
 • Онлайн и присъствени срещи по специфични теми.

При интерес към някоя от услугите ни

 
Abstract connections2_low.jpg

Оферти и Бюлетини

Абонирайте се

за нашия бюлетин

"Бизнес предавател"

Изминали издания на "Бизнес предавател"

Последни издания на бюлетини:

Бизнес коопериране

Технологичен трансфер

Търсене на партньори за проекти

ПРИ ПРОЯВЕН ИНТЕРЕС, МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ

БЛАНКАТА  EXPRESSION OF INTEREST 

КАЧЕТЕ Я 

 

Качи
Max File Size 15MB

И НИ Я ИЗПРАТЕТЕ 

 

Успешни истории

 • Шоколад "Original dark" на българската фирма "Casa Kakau" със златен медал на изложението "Interfood & drink" 2017

  Българската иновативна фирма за производство на истински, натурален шоколад по технологията "от какаовите зърна до блокчето шоколад" "Casa Kakau", спечели златен медал на международното изложение "Interfood & drink" 2017, което се проведе в периода 8 - 11 ноември в Интер Експо Център- София.
  Днес фирмата предлага широко портфолио от Vegan /без животински продукти или следи от тях/ шоколад, за направата на което се използват само натурални продукти, ядки и сушени плодове.
  В производството на компанията никога не са използвани млечни продукти.
  "Casa kakau" е първата българска компания, предлагаща 100% натурален шоколад за пиене, произведен само от какаови зърна и нерафинирана тръстикова захар. Последният продукт, който фирмата представя в началото на 2017 година, е нов дори и за Европа. Това е чай от какаови зърна с различни вкусове за любителите на топлите напитки.
  Всички продукти се приготвят с какаови зърна, които се внасят директно от фермите в Еквадор.
 • Българската компания "Rosey`s mark" спечели златен медал на международното изложение "Interfood & drink" 2017

  Българската фирма за флорална гастрономия "Rosey`s mark" , първа по рода си със своите продукти, комбиниращи шоколад и българско розово масло,  спечели златен медал на международното изложение "Interfood & drink" 2017, което се проведе в периода 8 - 11 ноември в Интер Експо Център- София.
  Иновативната компания грабна златото за уникалния си продукт сладко от рози без захар. Продуктовото портфолио засега включва три категории продукти: сладка, шоколад и чай.
  Шоколадът с рози е ръчно правен и е първият по рода си шоколадов продукт с българско розово масло. Първият вкус, черен шоколад с рози, е създаден през 2014 г, последван от още два вкуса през 2015 г. – млечен шоколад и бял шоколад. И трите с отличителна нотка на роза, тези шоколадови блокчета са истинска атракция за любителите на качествен авторски шоколад.
  Серията сладка се отличава с оригинални рецепти създадени и представени за пръв път през 2016 г. Напълно натурален и със 100% плодови захари, новият вкус на сладката от рози е по-свеж и  наистина здравословен, защото вместо захар или изкуствени подсладители съдържа ябълков сок. 

   
 • Българска компания в сферата на металообработването установи партньорски отношения с швейцарска фирма

  Enterprise Europe Network в рамките на Българска стопанска камара има установено дългосрочно сътрудничество с търговските мисии към българските посолства в чужбина като заинтересовани страни.
  EEN към БСК редовно си съдейства с тях с цел промоция и разпространение на брокерски събития и фирмени мисии. С тази цел EEN към БСК изпрати информация до българското посолство в Берн, Швейцария, за брокерското събитие IMM2016 (7 април), с цел да се привлекат швейцарски компании.
  Посолството разпространи тази информация сред избрани фирми. Швейцарска компания се интересува от сътрудничество с български фирми, но не успя да присъства на IMM2016. Швейцарската компания търси български партньори за обработка на метал. EEN към БСК избира 10 профили на българските фирми и ги изпраща на швейцарската компания. Швейцарската компания установява контакт с една от българските компании с цел получаване на оферта и специфична проба. След известно време швейцарската компания посещава българската компания в нейните производствени съоръжения. Компаниите подписват заповед за производство на специфични продукти. Двете компании са се договорили за дългосрочно партньорство и за в бъдеще.
 • Иновационен форум – специализиран форум за малки и средни предприятия

  На 6 април 2016 г.  по време на специализираните изложения MachTech&InnoTech и Bulkontrola 2016 се проведе първото издание на „Иновационен форум 2016“ - специализирано обучение за малки и средни предприятия с акцент върху design driven innovations. Организатори на събитието са Enterprise Europe Network към Българска стопанска камара и Интер Експо Център. 
  Във форума взеха участие над 35 човека, които получиха информация за начина, по който да създават иновации, които потребителите не очакват, но които в крайна сметка ще харесат и как да създадат продукт или услуга, които се открояват от доминиращите на пазара и са толкова необходими, че хората неминуемо ги заобичват.
  Иновационният дизайн разкрива как лидери като Apple, Nintendo, Alessi и др., изграждат ненадминати и устойчиви конкурентни предимства чрез иновации, които не идват от пазара, а създават нов пазар. Тези лидери се състезават с продукти и услуги, които имат радикално ново значение, които предлагат напълно нова причина да бъдат закупени от клиентите. Иновационният дизайн предлага решение как да създадеш тази нова визия и как успешно да я предложиш на клиентите си.
 • Унгарска бизнес делегация се срещна с български компании в сектора на храни и напитки

  На 12 ноември 2015 г., в Интер Експо Център - София се проведоха над 20 двустранни бизнес срещи между унгарски и български фирми в рамките на най-големите изложения в хранително-вкусовата индустрия за Югоизточна Европа - Месомания, Светът На Млякото, Булпек, Салон На Виното, Интерфуд & Дринк.
  В деловите срещи взеха участие представители на 6 унгарски винарни. Включиха се и унгарски компании, които произвеждат млечни и месни продукти, сладкарски изделия, минерална вода, бъчви от унгарски дъб, виноохладители с различни параметри за професионална и за домашна употреба, производители на кожени изделия, детски обувки, както и туристически фирми от Унгария. Целта на срещите беше да се подпомогнат двустранните външноикономически и търговски отношения между България и Унгария, както и осъществяването на бизнес партньорства между български и унгарски компании.
  Тази идея се реализира с подкрепата на Enterprise Europe Network – най-голямата мрежа в подкрепа на бизнеса.
 • IndustryMatchmaking 2015 - Време за бизнес и иновации в индустриалния сектор

  На 12 март във втория ден на MachTech&InnoTech се проведоха двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестранни фирми – B2B IndustryMatchMaking. Срещите се организират за трета поредна година със съдействието на Enterprise Europe Network, Българска стопанска камара - най-голямата информационна мрежа на ЕК в подкрепа на малкия и средния бизнес.
  Изложението e единственият бизнес форум в страната, по време на който се провеждат двустранни бизнес срещи в сектора. Тази година в рамките на един ден събитието даде възможност за осъществяването на над 170 срещи между заинтересованите компании, като се включиха фирми от Холандия, Белгия, Тунис, Испания, Турция, Сърбия и др. Представянето на участниците се допълваше и от екип от експерти, който беше на разположение на фирмите през цялото време.
  За сравнение през 2014 г. бяха проведени 100 срещи между 60 компании от секторите металургия, машиностроене, пластмаси и полимери, което показва, че тази година събитието е надхвърлило мащабите си.
 • 120 компании от 17 държави проведоха почти 200 двустранни бизнес срещи

  120 компании от 17 държави взеха участие в международните двустранни бизнес срещи в сферата на хранително-вкусовата и хотелиерската индустрия – „Food4lfe“, които се проведоха на 10 ноември 2016 г., четвъртък, в Интер Експо Център София. Регистрираните за участие компании проведоха общо 197 двустранни срещи с потенциални партньори по предварително уточнен индивидуален (за всяка фирма) график.
  Организатор на събитието „Food4lfe“ е Българската стопанска камара, в партньорство с Интер Експо Център и най-голямата информационна мрежа на ЕК в подкрепа на малкия и средния бизнес Enterprise Europe Network.
  Форумът е част от международните изложения Месомания, Светът на млякото, Булпек, Салон на виното, Интерфуд&Дринк и Сихре.
  Освен за двустранни срещи с потенциални партньори, регистрацията за събитието даде възможност и за участие в специализирани конференции, презентации, семинари и други бизнес събития, както и за промотиране на фирмения профил в мрежата на Enterprise Europe Network.
  „Food4lfe“ бе най-голямото брокерско събитие в България, осъществявано до момента.
 • Иновационен мениджмънт за МСП - иновации в действие чрез иновативни и интерактивни методи

  На 3-ти и 4-ти декeмври 2015 година Българска стопанска камара и Академия по иновационнен менидмънт проведоха обучение по иновационен мениджмънт. 
  Целта на този тренинг беше мениджъри на малки и средни предприятия да преминат през основните етапи по управление на иновациите и процеса на личностно и фирмено развитие. 
  За да може бизнесът да се възползва от управлението на иновациите, от значение е да се определят какви са иновационните нужди на МСП. А най-важно е всяка организация да осъзнае колко съществено за нея е тя да въведе устойчив процес за реализация на иновацията. Следователно, ако имате идея и искате да я реализирате, не е от значение колко невероятна е тя сама по себе си, а как тяпосреща нуждите на пазара и продава.
  Така иновационният мениджмънт помага на МСП чрез:
  1. Осъзнаване на иновационните нужди на МСП;
  2. Отстояване на идеята - шампион;
  3. Реализиране на процеса от идея към концепция;
  4. Гoтов план за действие и модел за изпълнение на концепцията. 
 
 • Facebook
 • LinkedIn
 • YouTube

ул. Чаталджа 76

1527 София, България

eu_flag.jpg

Център за външноикономическо сътрудничество към БСК © 2020 Всички права запазени  | УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ | ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Copyrights