Предстоящи събития

  • International b2fair Brokerage Event по време на World Expo DUBAI 2020
    24.01.2022 г., 0:00 – 26.01.2022 г., 0:00
    Dubai, Dubai - United Arab Emirates
    Enterprise Europe Network към Център за външноикономическо сътрудничество на Българска стопанска камара в тясно сътрудничество с Търговската камара в Люксембург организира двустранни срещи по време на международното посредническо събитие на World Expo 2020 в Дубай през 2022 г.
    Споделяне
 
abstract_hands_lr.jpg

Последни новини

China International Fair for Investment and Trade

23.07.2021

В периода 8-11 септември 2021г. в гр. Сямън, провинция Фудзиен, Китай, ще се проведе ежегодният Китайски международен панаир за търговия и инвестиции.

В периода 8-11 септември 2021г. в гр. Сямън, провинция Фудзиен, Китай, ще се проведе ежегодният Китайски международен панаир за търговия и инвестиции – China International Fair for Investment and Trade (CIFIT).

Панаирът представлява национално изложение, което е фокусирано върху промотиране на чуждестранни инвеститори в Китай и китайски инвестиции в чужбина.

България разполага с постоянно действащ онлайн павилион в платформата на изложението, който може да бъде достъпен чрез специално мобилно приложение (повече информация за приложението можете да намерите в прикачения файл).

Генералното консулство на България в Шанхай (ГК-Шанхай) изразява готовност за представяне на предложения за потенциални инвестиционни проекти от заинтересовани български компании, за които се търсят китайски партньори, на CIFIT-2021, след което ще бъдат публикувани за постоянен достъп на българския онлайн павилион.

За повече информация можете да се свържете с Веселин Илиев, гл. директор на център „Външноикономическо сътрудничество“ към БСК, на следния имейл:
ierc@bia-bg.com

БСК стартира първото по рода си проучване в България „Готови ли сте за бъдещето?“

07.07.2021

След кратко проучване на световните тенденции и прогнозите за тяхното развитие през следващите 20-30 години, Българска стопанска камара стартира първото в България проучване с цел да анализира информация доколко българският бизнес е готов да посрещне предизвикателствата на променящия се свят.

След кратко проучване на световните тенденции и прогнозите за тяхното развитие през следващите 20-30 години, Българска стопанска камара стартира първото в България проучване с цел да анализира информация доколко българският бизнес е готов да посрещне предизвикателствата на променящия се свят. 

Подбраните във въпросника тенденции са резултат от преглед на прогнозите до 2050 година на редица световни водещи организации и компании като Deloitte, PwC, Euromonitor International, Accenture, Future Today Institute, Roland Berger Institute, National Intelligence Council и други. 

БСК има амбицията да анализира информация от проучването по сектори и да създаде картина на вътрешния потенциал на българския бизнес за посрещане на бъдещето.

Това не е просто поредният въпросник!

Проучването е разработено така, че в процеса на отговор всеки участник може да си направи самооценка къде е позициониран по отношение на глобални общи тенденции, технологични иновации, процесите по развитието на човешките ресурси и на потребителското поведение. 

Обобщените данни от  проучването ще очертаят силните и слаби страни, възможностите и заплахите, но и ще определят потребностите. По този начин ние от БСК ще можем също на свой ред да бъдем по-ефективни в подкрепата си за българския бизнес в преодоляване на предизвикателствата , които предстоят. 

Линк към проучването: https://docs.google.com/forms/d/1GyDW97qzDLYH-mA1lo5FARmpRx3fY8ASMmBnxsjC9mQ/viewform?ts=60d34672&edit_requested=true&fbzx=1973857042966182925 

Проучването е отворено за фирми от всички сектори до 30 септември 2021. 

Информация относно резултатите от проучването ще бъде изпратена до всички фирми, участвали в него.

Канадски фирми търсят европейски партньори чрез предизвикателства за отворени иновации

07.07.2021

Български фирми с иновативни продукти и услуги в областта на кръговата икономика и зелени решения могат да отговорят на предизвикателствата на канадски фирми, търсещи европейски зелени технологии, с които да решат свои специфични проблеми.

Български фирми с иновативни продукти и услуги в областта на кръговата икономика и зелени решения могат да отговорят на предизвикателствата на канадски фирми, търсещи европейски зелени технологии, с които да решат свои специфични проблеми. 

Чрез предизвикателствата български фирми, предлагащи екотехнологии, могат да навлязат на канадския пазар и да намерят директни канадски купувачи. Те ще се конкурират с други европейски решения в т.нар. Challenge Pitch, който ще демонстрира на канадските фирми потенциалните възможности. Най-добрите решения освен на партньорство с канадски фирми ще се радват и на техническа подкрепа за навлизане на канадския пазар. 

Дванадесетте предизвикателства са достъпни благодарение на партньорството между БСК и Low Carbon Business Action Канада и са налични на първата българска платформа за отворени иновации, стартирана от Българска стопанска камара. 

Линк към платформата за отворени иновации: https://scalingup.wixsite.com/website

За контакти:
Христина Каспарян
Ierc2@bia-bg.com

Покани за представяне на предложения в рамките на програмата HORIZON EUROPE

06.07.2021

Първите покани за представяне на предложения по Horizon Europe вече са отворени!

Първите покани за представяне на предложения по Horizon Europe вече са отворени!

Европейската комисия прие основната работна програма Horizon Europe за периода 2021-2022 г., като обяви 14,7 милиарда евро финансиране от ЕС в подкрепа на прехода към по-зелен, по-справедлив и по-цифров ЕС.

Изпълнителна агенция за научни изследвания ще играе ключова роля в изпълнението на този амбициозен инвестиционен пакет, като управлява около 5,7 милиарда в рамките на Horizon Europe през следващите две години.

Тези инвестиции ще подкрепят новаторски изследвания и цифрови решения за по-здрава планета, по-сигурни и приобщаващи общества, достъп до изследователски инфраструктури, подкрепа за водещи изследователи в Европа и извън нея.

Поканите за предложения за Horizon Europe са публикувани в портала за финансиране и търгове на ЕС (https://bit.ly/3xxbUG0)

За повече информация и разглеждане на различните ЕС програми - https://rea.ec.europa.eu/news/first-horizon-europe-calls-proposals-are-now-open-2021-06-22_en

Покана за стартъп инициативата Resonator City Connect

28.06.2021

Стартъп инициатива на Resonator City Connect, която се организира от екипа на Resonator Co-Innovation Hub в партньорство с редица международни компании като Microsoft и Arrow и под патронажа на „Иновативна София“.

Стартъп инициатива на Resonator City Connect, която се организира от екипа на Resonator Co-Innovation Hub в партньорство с редица международни компании като Microsoft и Arrow и под патронажа на „Иновативна София“ (https://innovativesofia.bg/).

Събитието цели да подкрепи стартъпи, които могат да предложат иновативни градски решения в някои от приоритетните за София теми, сред които и заложените в Стратегията за дигитална трансформация на София приоритети. Инициативата ще предостави на иновативните предприемачи менторство, споделяне на добри практики, експертиза и възможност за по-бързо развитие, достъп до нови пазари, финансиране и нови възможности за техните проекти.

До 15 юли 2021 г. (включително) е отворена покана за кандидатстване за иновативни проекти. 

Повече информация може да намерите тук - https://www.rsntr.com/event/resonator-city-connect-pitching-2