Предстоящи събития

 
abstract_hands_lr.jpg

Последни новини

EU OPEN FOR BUSINESS - НОВИЯТ КОМПАС ЗА МСП

05.05.2021

Работите ли в МСП? Имате ли нужда от подкрепа, за да постигнете устойчивост и растеж след пандемията? Присъединете се към онлайн безплатните събития и разберете какво предлага ЕС, за да Ви подкрепи.

Работите ли в МСП? Имате ли нужда от подкрепа, за да постигнете устойчивост и растеж след пандемията? Присъединете се към онлайн безплатните събития и разберете какво предлага ЕС, за да Ви подкрепи. 

Европейските МСП са изправени пред редица предизвикателства при развитието и преминаването към цифров и по-устойчив бизнес. Те също така трябва да се справят с икономическото въздействие от пандемията, предизвикана от COVID-19. Поради тази причина ЕК организира „EU Open for Business - новият компас за МСП“ - информационни сесии, които ще предоставят практически съвети относно полезни програми и инструменти, които могат да помогнат на МСП да се справят с набелязаните предизвикателства. По време на събитието участниците ще разберат повече не само за стратегия за МСП за устойчива и цифрова Европа, но също така ще получат практически съвети за:

• Бизнес в единния пазар на ЕС,
• Финансова подкрепа за МСП,
• Интелектуалната собственост и как да я защитим,
• Програмата Еразъм за млади предприемачи,
• Достъп до нови пазари в ЕС и извън него,
• Инициативата CASSINI и как МСП могат да използват космически данни.

Официалният език ще бъде английски, като ще бъде осигурен превод на френски, немски, испански, италиански, полски и португалски. Събитието ще се проведе в уеб-базираната платформа Interactio. Регистрираните участници ще получат връзки към сесиите, които са избрали.

За програма на сесиите, за повече информация и за регистрация, моля последвайте линка - https://ec.europa.eu/info/events/eu-open-business-new-compass-smes-2021-may-26_en

Регистрацията ще остане отворена до 25 май (16ч. CET).

Международно индустриално изложение INNOPROM 2021

27.04.2021

ИАНМСП има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Международно индустриално изложение INNOPROM 2021, което ще се проведе в периода 06-09.07.2021 г., гр. Екатеринбург, Руска Федерация.

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Международно индустриално изложение INNOPROM 2021, което ще се проведе в периода 06-09.07.2021 г., гр. Екатеринбург, Руска Федерация.

Изложението се провежда ежегодно от 2010 г. насам и е основната индустриална, търговска и експортна платформа в Русия и един от ключовите проекти, които Министерството на промишлеността и търговията на Руската федерация подкрепя. Около 80% от посетителите на изложението са професионални купувачи от цял свят и специалисти от индустриални предприятия, които взимат решения за въвеждане на нови продукти и технологии в производството.

В последното издание през 2019 г. своята продукция са представили над 600 изложители, сред които Siemens, Fanuc, Kuka, ABB, Autodesk и други лидери в производството. Събитието е посетено от над 43 000 професионалисти от над 90 страни.

Основната тема на тразгодишното издание е „гъвкаво“ производство, а страна партньор е Италия.

По време на изложбените дни ще се проведе и Седмото руско-китайско експо, където ще бъдат представени актуални руско-китайски проекти, търговско-икономическите и инвестиционни потенциали на двете страни.

В изложението могат да се включат предприятия от следните сектори на икономиката: металургия, химическа и добивна промишленост, енергетика и машиностроене.

За участие в изложението, Предприятията трябва да отговарят на следните изисквания:

  1) Предприятието не участва за собствена сметка в конкретната проява;
  2) Предприятието да притежава Код на икономическа дейност (КИД), съгласно условията за допустимост на ОПИК. Представя се Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието.

ИАНМСП организира национално участие на български фирми на Международно индустриално изложение INNOPROM 2021, което ще се проведе в периода 06-09.07.2021 г., гр. Екатеринбург, Руска Федерация, при следните условия:

ИАНМСП организира национално участие със 100% финансиране на разходите за:

– Наем на изложбена площ;

– Проектиране и изграждане на стандартен щанд;

– Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;

– Регистрация на изложителите, медийни такси;

– Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

За повече информация: https://www.sme.government.bg/?p=54006

Международно изложение за хуманна и дентална медицина Булмедика, Булдентал, Дерма & Естетика, 2-4.06.2021 г.

26.04.2021

ИАНМСП има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Международно изложение за хуманна и дентална медицина Булмедика, Булдентал, Дерма & Естетика, което ще се проведе в периода 2-4.06.2021 г., Интер Експо Център, гр. София, България.

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Международно изложение за хуманна и дентална медицина Булмедика, Булдентал, Дерма & Естетика, което ще се проведе в периода 2-4.06.2021 г., Интер Експо Център, гр. София, България.

Международното изложение Булмедика, Булдентал, Дерма & Естетика предлага цялостен панорамен поглед над сектор хуманна и дентална медицина и неговото развитие и е ключова платформа за работа с професионалистите в областта на медицинското оборудване. Булмедика, Булдентал, Дерма & Естетика предоставя разнообразие от продукти и услуги, които ежегодно привличат български и чуждестранни изложители, с интерес към сферата на медицината и здравето.

В дните на събитието изложители и посетители откриват перфектния баланс между запознаване с иновативни решения, създаване на нови контакти, както и участие в многобройните съпътстващи събития.

Дългогодишната история на изложението е показател за доказаната му значимост на професионален форум за В2В контакти и иновации в медицината.

Обхватът на Булмедика, Булдентал, Дерма & Естетика включва дентални инструменти, материали и консумативи, дентална техника, оборудване и обзавеждане на клиники и кабинети, медицинска техника, оборудване и болнично обзавеждане, зъботехнически инструменти, материали и консумативи, зъботехническо оборудване и апаратура, медицински инструменти, ортопедия, рехабилитация и възстановително лечение, лабораторно оборудване и обзавеждане, стерилизация, дезинфекция, специализирано работно облекло, офталмологична апаратура и консумативи, продукти на фармацията и др.

За участие на изложението, предприятията трябва да отговарят на следните изисквания:

  1) Предприятието не участва за собствена сметка в конкретната проява;
  2) Предприятието да притежава Код на икономическа дейност (КИД), съгласно условията за допустимост на ОПИК. Представя се Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието.

ИАНМСП организира индивидуално участие на български фирми на Международно изложение за хуманна и дентална медицина Булмедика, Булдентал, което ще се проведе в периода 2-4.06.2021 г., Интер Експо Център, гр. София, България, със 100 % процента финансиране на разходите.

За повече информация: https://www.sme.government.bg/?p=53999

EXPO1 – обучителната програма на Еxport Hub Bulgaria, приключи със специално събитие

21.04.2021

Преустройство на производството, общи проекти между компании за износ, нови дистрибутори и клиенти са част от първите представени резултати по време на пилотното издание на експортната програма.

Преустройство на производството, общи проекти между компании за износ, нови дистрибутори и клиенти са част от първите представени резултати по време на пилотното издание на експортната програма.

Пилотното издание на обучителната програма на Еxport Hub Bulgaria – EXPO1, приключи със закриващо онлайн събитие, на което 15-те компании – участници в програмата – Кардинал Байтс, Биостайл, Ентегра, ТехноЛогика, Иноксис, Автоматизация на Дискретното Производство – Смолян, Сингъл Селд, Европак България М, Конвой-Уорлд, Дейзи Тех, Елджой, Пирос, Аяли Груп, Инова БМ, Айкхорн и Ко, споделиха напредъка съвместно със своите ментори.

На живо от студио Clubhouse на София Тех Парк събитието бе открито от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – инициатор на Export Hub Bulgaria, д-р Бойко Таков и г-н Тодор Младенов, изпълнителен директор на София Тех Парк – организацията, домакин на събитията от ЕXPO1.

В събитието участие взеха още лекторите на програмата, които в рамките на 3 месеца проведоха 12 интензивни теоретични сесии по най-важните въпроси, касаещи експортно ориентираните предприятия.
За да споделят своите опит и знания, в програмата се включиха представители на Службите по търговско-икономически въпроси от приоритетни за компаниите страни, като представиха възможностите за износ на конкретните потенциални пазари.

„Искам да благодаря на абсолютно всички, които имаха отношение в процеса – на компаниите, меноторите, лекторите, на всички наши партньори, на службите по търговско-икономически въпроси и екипа на ЕХБ в Агенцията. Заедно доказахме, че с общи усилия можем да постигнем сериозни резултати по отношение на подкрепата на компаниите“, коментира изпълнителният директор на ИАНМСП – д-р Бойко Таков.

„Радвам се, както аз, така и екипа на София Тех Парк, че сме част от тази инициатива. Нямаме търпение да видим напредъка на компаниите, а също така и да видим и кои инструменти в програмата бяха най-ефективни, да направим анализ и да я подобрим за следващите издания“, коментира изпълнителния директор на София Тех Парк – г-н Тодор Младенов.

„Благодаря на ИАНМСП за тази инициатива и че имам възможност да съм ментор. Много добър мач се получи между ментори и компании. Ние настина направихме история и представихме една много интересна програма. С този подбор на компании и лектори и ментори и направихме нещо революционно. Показахме, че в България има изключителен талант, който, ако се свърже, ще увеличи нашата конкурентоспособност“, коментира г-жа Геновева Христова – лектор, ментор в ЕXPO1 и съдружник в Ligna Group.

Какво споделиха компаниите

В рамките на заключителната среща бе представен напредъка на всяка компания, която освен, че премина през серията обучителни онлайн събития, бе подкрепяна от персонален ментор, който я напътства по пътя към реализацията на външни пазари.

„Имаме много интересни резултати. Успяваме да усвоим всичко научено, като променихме продукта ни на 180 градуса, появи се изцяло нова концепция, която отваря вратите към много повече пазари, отколкото си мислихме. Вдъхновени от нашата работа с ментора ни, техническият ни екип преработи всички наши машини по такъв начин, който увеличи производителността им поне два пъти“, сподели г-жа Цонка Митова, мениджър финанси и съдружник в Автоматизация на дискретното производство – Смолян.

„Идеята за Export Hub Bulgaria e брилянтна, но още по-важно е, че реализацията надхвърли очакванията към нея. Тя доказа, че българските компании и опитни ментори могат да споделят неща, които да направят живота и бизнеса по-хубав. С нашия ментор – Калин Радев, изпълнителен директор на Software Group, имахме много откровени и хубави разговори, които ни накараха да преосмислим част от нещата и стратегията на продукта, с който кандидатствахме в програмата. Преди да покажем ръст в износа, ще покажем нещо по-интересно – ще покажем, че родни компании могат да си сътрудничат и да навлязат заедно на нови пазари – този в Африка. Опитът на Калин ще ни помогне да навлезем по-бързо на този пазар, а иновативният ни продукт ще подпомогне присъствието на Software Group в този регион“, сподели г-н Марио Манджуков, директор „Бизнес развитие“ на Технологика.
„Виждаме реални резултати, правихме подобна дейност преди ЕXPO1, но под влияние на нашия ментор Веселин Илиев стъпихме на много по-високо ниво, назначихме двама нови служители, които да обхванат новите процеси по износ и като виждам – ще трябва да назначим още, които да обхванат всички нови процеси и идеи, които дойдоха в резултат на програмата“,сподели г-жа Любомира Мартинова, управител на Аяли Груп.

„Според мен най-трудно се гради общност. Благодаря на всички, че станаха част от тази екосистема и най-вече на ИАНМСП, че инициираха този дългосрочен проект. Работата ни с нашия ментор Геновева Христова беше изключително ползотворна и приятна и се фокусира върху ребрандирането и позиционирането на Пирос. За времето, което прекарахме заедно, успяхме да начертаем стратегическия фокус в дългосрочен и средносрочен план, което за нас беше много важно. Очакваме да навлезем в нови хоризонти, благодарение на големия капацитет на г-жа Христова, който сподели с нас“, коментира г-жа Невена Стоянова, директор „Бизнес развитие“ във фирма Пирос.
„Искам да благодаря на ЕХБ, защото положените усилия тази програма да бъде наистина полезна са огромни, а нуждата от подобни обучения за малките и средни компании е крещяща. Много приятно изненадана съм от качеството на обученията – задминахте и най-смелите ни очаквания“, сподели управителят на Биостайл – г-жа Евгения Стаменова.

„Целият ни екип е много благодарен за организацията на ЕXPO1. Ние сме от компаниите, които в началото на програмата бяха с близо до нулев практически опит в сферата на експорта, а също и теоретичен, а в момента вече сме значително по-подготвени в следствие на всички срещи с лектори, ментори и търговски аташета“, коментира г-н Иван Тодоров, оперативен мениджър в Сингъл Селд.
„Това събитие беше много добре замислено и организирано. За нас обучението даде много, означаваше много. Нашият ментор Момчил Василев, изпълнителен директор на Endeavor Bulgaria, ни даде изключително ценни насоки. Месеците, в които се проведе обучението, бяха специални за нас – случиха се много събития, които ни дадоха тласък напред, самото обучение беше част от този тласък. Програмата допринесе директно да спечелим дистрибутори и клиенти“, каза от своя страна г-жа Петя Татарска, управител на Инова БМ.

Horizon Intellectual Property (IP) Scan

21.04.2021

Европейската комисията (ЕК) стартира нова услуга за „Horizon Intellectual Property (IP) Scan“ за сканиране на интелектуалната собственост.

Европейската комисията (ЕК) стартира нова услуга за „Horizon Intellectual Property (IP) Scan“ за сканиране на интелектуалната собственост. 

Услугата на ЕК е напълно безплатна и е предназначена да помогне на малките и средни предприятия (МСП) да управляват ефективно интелектуалната си собственост и да защитават и повишават нейната стойност в съвместни научни изследвания и иновации. 

Horizon IP Scan има фокус върху финансираните от ЕС проекти „Хоризонт 2020“ или „Хоризонт Европа“. Услугата е отворена за европейски стартиращи фирми и МСП, които са на път да подпишат споразумение за безвъзмездна помощ от „Хоризонт“ (2020 / Европа) или наскоро са подписали такова (до шест месеца след подписването).

Благодарение обширната мрежа от опитни местни експерти в цяла Европа, екипът на Horizon IP Scan ще извършва индивидуална и професионална оценка и помощ за остойностяване на нематериалните активи.

За повече информация кандидатстване за услугата: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/horizon-ip-scan_en