Abstract connections2_low.jpg

Последни издания на бюлетини:

Бизнес коопериране

14.06.21 г.

30.05.21 г.

6.05.21 г.

14.04.21 г.

17.03.21 г.

Технологичен трансфер

30.06.21 г.

31.05.21 г.

4.05.21 г.

4.04.21 г.

28.02.21 г.

Търсене на партньори за проекти

22.07.21 г.

12.07.21 г.

7.06.21 г.

13.05.21 г.

21.04.21 г.