top of page

UK компания,произвеждаща гъбични култури, търси търговски споразумения в областта на млечните прод.


Компанията от Обединеното кралство развъжда и произвежда нови гъбични култури от пеницил за производство на узряло сирене. Фирмата търси вносители и дистрибутори за снабдяване на производителите на сирене.


Срок на валидност

12 юли 2023 г. - 11 юли 2024 г


BRGB20230712021
bottom of page