Skills and Occupational Profiles for MicroelectronicsПредставяме ви документа "Occupational profiles and skill analysis" като резултат от дейностите по проекта „ECoVEM”, където Българска стопанска камара е партньор.


Проектът ECoVEM обединява центрове за професионално образование и обучение (ПОО), технически университети, индустриални асоциации, социални партньори за създаване на европейска платформа за сътрудничество между професионални постижения в микроелектрониката с цел справяне с предизвикателствата на: дигитализацията, изкуствения интелект, зелените технологии, равенството между половете в технологиите, интеграцията на мигрантите.


Анализът на уменията и работните профили се явява като Result 2.2 от очакваните резултати по проекта.


Прикачен към тази публикация можете да намерите документа "Occupational profiles and skill analysis". Алтернативно можете да го достъпите тук.


Occupational profiles and skill analysis
.pdf
Download PDF • 1.51MB