top of page

SILEO 1-ва покана за предложения


Тази покана за предложения на SILEO предоставя възможност на европейските МСП за осветление и мебели да подкрепят сътрудничеството си с доставчици на технологии и експерти по цифровизация и да улеснят достъпа на МСП до следните експертни услуги като:


a) Обща експертна консултация относно процесите на дигитализация на компанията (Кои процеси на компанията могат да бъдат дигитализирани, за да се подобри нейният иновационен и бизнес потенциал?)


ИЛИ


б) Конкретни експертни консултации относно идентифицирани напреднали технологии и/или процес(и) на дигитализация, за да се проучи конкретно тяхното потенциално внедряване на ниво компания, процедурата за внедряване във фирмените операции и мащабът на инвестициите (Как конкретната технология или цифровизация процесът може да подобри растежа на бизнеса, зелената и цифровата трансформация, какви са неговите разходи-ползи и прогнозният инвестиционен план?)


ИЛИ


в) Обща експертна консултация за бизнес трансформация и анализ на пазара: подкрепа при анализ на пазарна информация, включително очертаване на размера на (новия) пазар (сегменти), потенциално достъпен благодарение на технологичното надграждане на компанията, търсенето на продукти, тенденциите, клиентите, конкурентите (Какво какви са новите пазарни перспективи с оглед на цифровото надграждане на компанията?)


По първата отворена покана SILEO ще избере до 25 проекта.


Проектите трябва да бъдат представени от отделно МСП от екосистемата на осветлението и/или мебелите с конкретен технологичен експерт, избран от „Обединението на SILEO от фасилитатори за усвояване на технологии“.


Краен срок за подаване на предложения: 20 юни 2023 г. 17:00 (CET) на следния линк: https://clustersubmissionplatform.eu/eurocluster_post/business-digital-transformation-projects-1st-open-call/


За повече информация ТУК.


bottom of page