top of page

RESIST: Отворена покана за иновационни проекти


Поканата предоставя финансова подкрепа на европейски МСП, стартъп фирми и/или компании със средна капитализация, работещи в екосистемата за автомобили, транспорт и мобилност (ATM), така че те да могат да разработят по-устойчиви производствени инструменти, водещи до икономически успех и подобряване на устойчивостта.


Подпомага внедряването на иновационни проекти, подобрени технологии и процеси в производството, с цел намаляване на въздействието върху околната среда.


RESIST ще предостави финансова подкрепа на европейски МСП, стартъп фирми и/или компании със средна капитализация, работещи в екосистемата за автомобили, транспорт и мобилност (ATM) за разработване на иновационен проект за продължителност от максимум 9 месеца и отговаряне на един от трите предизвикателства:

  • Оптимизирана дигитализация в компанията чрез включване на модерни технологии в екосистемата Автомобили-Транспорт-Мобилност

  • Иновативни решения за получаване на по-екологични производствени системи или по-екологични продукти

  • Иновациите за възобновяема енергия в производствената линия

До 20 проекта ще получат подкрепа на стойност до 30 000 €.По-подробна информация за поканата е достъпна на портала за финансиране и търгове.Крaен срок за кандидатстване - 21 юни 2023 г. 13:00 ч.bottom of page