top of page

"KEYS TO JAPAN " - Възможност за финансиране на вашия план за навлизане на японския пазар

Актуализирано: 30.06


„KEYS TO JAPAN“ – Възможност за финансиране на вашия план за навлизане на японския пазар Обмисляте ли да продадете продукт или услуга в Япония? Имате ли нужда от професионален план за навлизане на пазара? Центърът EU-Japan понастоящем призовава за кандидатстване за финансова подкрепа по инициативата „Keys to Japan“. „Keys to Japan“ е инициатива, финансирана от Европейската комисия, управлявана от Центъра EU-Japan, за да помогне на избрано европейско МСП, обмислящо маркетинг на продукт или услуга в Япония, чрез разработване на подробен и персонализиран план за навлизане на пазара. Финансови условия за сесия 2023/2024: Планът е на стойност 10 000 евро: 9 000 евро се покриват от център EU-Japan , а 1000 евро ще бъдат покрити от МСП. Планът ще бъде изготвен от престижната JMEC. Кой има право да кандидатства? Кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на ЕС, работещи на ръководна позиция в МСП със седалище в ЕС. Кандидатите трябва да са навършили 20 години към датата на подаване на формуляра за кандидатстване.


Краен срок за кандидатстване: 3 юли 2023 г. (ч. 17:30 ч. време в Токио) За въпроси и повече информация:

Миряна Недева

+359 2 932 09 31

m.nedeva@bia-bg.combottom of page