IOE-Oracle Hackathon: Решаване на предизвикателства в областта на глобалната мобилност


International Organization of Employers (IOP) и Oracle си партнират в организирането на глобален хакатон, насрочен на 28 април, за решаване на предизвикателства в областта на интернационалната мобилност чрез стартиращи иновации.


IOE и Oracle призовават стартиращи фирми да участват в глобален онлайн хакатон, който ще се проведе на 28 април. Проблемът за решаване: Глобалният пейзаж на мобилността непрекъснато се променя. Правителствата до голяма степен признават, че в световен мащаб съществува недостиг на умения и разбират, че има нужда от привличане на квалифицирана работна ръка от чужбина. Парадоксално, въпреки тази огромна нужда, правителствата често създават рестриктивни трудови политики, които възпрепятстват възможността за набиране и задържане на квалифицирани хора от чужбина. В същото време компаниите искат да имат възможността да работят в среда без граници, като разгръщат и привличат възможно най-добрите таланти там, където са най-необходими. Служителите също така искат безпроблемно въвеждане и пълномощия, които са обективно оценени и признати в световен мащаб.


Първите пет печеливши отбора ще получат кредит на Oracle, както и възможността да представят предложения пред държавите-членки на ООН, като част от Международния форум за преглед на миграцията, който ще се проведе в Ню Йорк през седмицата от 16 май.


За повече информация и кандидатстване, кликнете тук.