IndustryMatchmaking 2015 - Време за бизнес и иновации в индустриалния секторНа 12 март във втория ден на MachTech&InnoTech се проведоха двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестранни фирми – B2B IndustryMatchMaking. Срещите се организират за трета поредна година със съдействието на Enterprise Europe Network, Българска стопанска камара - най-голямата информационна мрежа на ЕК в подкрепа на малкия и средния бизнес. Изложението e единственият бизнес форум в страната, по време на който се провеждат двустранни бизнес срещи в сектора. Тази година в рамките на един ден събитието даде възможност за осъществяването на над 170 срещи между заинтересованите компании, като се включиха фирми от Холандия, Белгия, Тунис, Испания, Турция, Сърбия и др. Представянето на участниците се допълваше и от екип от експерти, който беше на разположение на фирмите през цялото време. За сравнение през 2014 г. бяха проведени 100 срещи между 60 компании от секторите металургия, машиностроене, пластмаси и полимери, което показва, че тази година събитието е надхвърлило мащабите си.