I4MS Брокерско събитие | 17 ноември 2021 г.Ако сте производствена компания, която би искала да подобри цикъла си на приемане на нови технологии по по-бърз и интелигентен начин, брокерското събитие на I4MS ще ви помогне да намерите финансови ресурси за тестване на нови технологии, обучение за повишаване на квалификацията на вашите работници и разрастване на мрежата от заинтересовани страни.


Линк за регистрация: тук


Дневен ред:

11:00 - 11:15 | Equity-free funding opportunities to test new tech from the European Commission under I4MS

11:15 - 11:30 | I4MS Brokering System functions - get matched with the experts!

11:30 - 12:30 | Networking activities


Локация: онлайн събитие

Краен срок за регистрация: 16 ноември, 2021