Отворена покана за 2-ри ваучер за оценка – 2022 гКандидатствайте сега за ваучера за оценка – крайният срок за подаване на предложения изтича на 30 септември 2022 г.


Кого търсим?


За тази открита покана за ваучер за оценка ние търсим производствени МСП и предприятия със средна капитализация, които се интересуват от разработването и внедряването на технологии и системи, приложими за цифрови близнаци. До 30 производствени МСП и MidCaps ще бъдат избрани, за да получат подробен анализ на тяхното положение и 3 различни „рецепти“ от сертифициран център за дигитални иновации, с който те изберат да работят, съдържащи списък с различни технологии, отговарящи на случая на употреба и подробности за интегратор, готов да ги приложи. До 30 бенефициенти ще получат до 10 000 евро като еднократна сума.


И какъв тип дейности финансираме?


Дейностите, обхванати от ваучера за оценка и които ще бъдат извършени от избрания DIH, ще бъдат:


  • Оценка на бизнес потенциала на предизвикателствата на цифровия близнак на крайния потребител.

  • Избор на най-въздействащите предизвикателства.

  • Предоставяне на целеви планове за внедряване, базирани на сигурни предложения от доставчици на решения както на местния, така и на европейския пазар.

  • Анализ на последиците за управлението на по-печеливш бизнес.


Финансирането е приложимо само за оценка на цифрови двойни технологии в МСП за крайни потребители и MidCaps, но не и в доставчици на технологии. Крайните потребители са тези производствени МСП и MidCaps, които се ангажират директно с дигиталните туининг решения.


МСП и предприятията със средна капитализация трябва да бъдат регистрирани не по-късно от 30 юни 2022 г. като компания в държавите-членки на Европейския съюз и неговите отвъдморски страни и територии (OCT), асоциирани страни към H2020 или в Обединеното кралство.


Фирми, финансирани по първата открита покана за ваучер за оценка, нямат право да участват в тази отворена покана.


Минималното ниво на дигитализация за компаниите, които кандидатстват в отворената покана е 2, при което дигиталните системи в организацията са до голяма степен свързани помежду си и обменят данни, за да предоставят на бизнес приложенията и софтуера подходяща информация.