Horizon Europe информация и брокерски срещи


Виртуалното събитие ще предостави на участниците информация за поканата Horizon Europe Cloud-Edge-IoT, както и възможност за създаване на мрежа и изграждане на партньорства с експерти от академичните среди, изследванията и иновациите, индустрията и МСП.


Европейската комисия организира информационна и посредническа сесия по програмата Horizon Europe в сътрудничество с H-CLOUD, HUB4CLOUD и EU-IoT, която ще се проведе на 2 февруари 2022 г., 9: 30–12:30 CET.


По време на събитието участниците ще могат да разширят мрежите си, да започнат сътрудничество и да научат за най-новата покана за набиране на проектни предложения по програма Horizon Europe Cloud-Edge-IoT.


По време на сесията се бъдат представени и три покани, които в момента са отворени:

  • Cognitive Cloud: AI-enabled computing continuum from Cloud to Edge (HORIZON-CL4-2022-DATA-01-02)

  • Open source for cloud-based services (HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-26)

  • Programming tools for decentralised intelligence and swarms (HORIZON-CL4-2022-DATA-01-03)


По време на събитието участниците ще имат възможността да представят своите идеи на водещи изследователски организации и авангардни иноватори от европейската индустрия.


Ако искате да подадете заявка за участие и/или представяне на своя идея пред инвеститори и водещи организации, свържете се с нас чрез един от следните имейли: h.kasparyan@bia-bg.com или t.danailova@bia-bg.com