"Get ready for Japan" - двуседмично виртуално обучение


Отворена е поканата на Европейско-японския център за сътрудничество (EU-Japan) за кандидатстване за обучителна програма по японска бизнес култура.


Двуседмичната онлайн програма „Get ready for Japan“ предлага на мениджърите от ЕС уникалната възможност да разберат и преживеят както културните, така и икономическите елементи, които определят и изясняват бизнеса и технологичните постижения на Япония. Целева група на обучението са малки и средни предприятия (МСП).


Целта на обучението е:

  • Задълбочено разбиране за японската бизнес среда, бизнес практики и лични комуникации в японски стил, с цел създаване на успешен бизнес чрез партньорски отношения;

  • Запознаване с процеса на вземане на решения в японските компании и следователно придобиване на по-добро разбиране за техния стил на преговори и йерархия;

  • Укрепване на отношенията с настоящите японски клиенти и подпомагане контактите с бъдещите.


Дати на обучение: 16 - 27 май 2022 г.

Краен срок за кандидатстване: четвъртък, 10 март 2022 г.


С цел осигуряване на висока степен на лично внимание, броят на участниците е ограничен до 14. Ще бъде направена селекция между всички получени заявки. Участието е безплатно, но присъствието на всяка онлайн сесия е задължително.


Повече информация: https://www.eu-japan.eu/events/get-ready-for-japan-training-programme


За контакти:


Христина Каспарян

h.kasparyan@bia-bg.com


Теодора Данаилова

t.danailova@bia-bg.com