EIT Food стартира новата си покана за финансиране


EIT Food Open Call 2022


EIT Food призовава консорциуми от организации да представят своите предложения за съвместни дейности, които ще донесат иновативни технологични решения в селскостопанския сектор. Предложенията, отговарящи на тази покана, трябва да включват следните ключови елементи:

  1. Едно или повече иновативни технологични решения, съобразени с фокусните области на EIT Food, предизвикателствата и рамката за въздействие (Повече подробности в Насоките за покана 2022).

  2. Иновативните решения трябва да имат технологично ниво на готовност 7 (TRL 7) към момента на подаване на предложението.

  3. Всички предложени дейности, независимо от продължителността на дейността, трябва да стартират поне едно иновативно решение до 31 декември 2023 г., и да са генерирали приходи от поне 10 000 евро. Дейностите, приключващи през 2024 г., трябва да стартират допълнителна иновация, предлагана на пазара до 31 декември 2024 г.


Ключови дати


Отваряне на поканата: 1 ноември 2021

Краен срок за подаване на апликации: 14 януари 2022


Повече информация можете да намерите тук.