top of page

EEN ЯПОНИЯ – БИЗНЕС МИСИЯ В ЯПОНИЯ В СФЕРАТА НА ДИГИТАЛНИЯ СЕКТОР


Тази година EEN Japan организира втора дигитална мисия в Япония!


Това е уникална възможност за бизнеса да участват по време на изложението CEATEC (https://www.ceatec.com/en/), водещ ИТ търговски панаир, и да покаже своите технологии в Япония.


Крайният срок за кандидатстване e 30 юни 2024 г.


Само 12 свободни места, следователно ще има избор между всички получени заявления.


· Дати на мисията: 14-18 октомври 2024 г.

· Краен срок за кандидатстване: 30 юни 2024 г.


Цели:

Програмата е насочена към МСП и клъстери в ЕС, специализирани в цифрови технологии (т.е. технологии, обхващащи цифрови устройства, системи и ресурси, които помагат за създаване, съхраняване и обработка на данни) като 5G, Интернет на нещата, изкуствен интелект, Edge Computing и AR .


Разходи:

  • Центърът ЕС-Япония ще покрие таксите за участие в търговския панаир и оперативните разходи на щанда.

  • От участващата компания се очаква да покрие пътуването до/от Япония, разходите за настаняване и живот, включително местен транспорт и храна.За повече информация и контакти:

Миряна Недева

Comments


bottom of page