top of page

BioMan4R2: Покана за финансова подкрепа за иновации и бизнес трансформация


BioMan4R2 (Biomanufacturing Eurocluster for Recovery and Resilience in EU) – проектът Euroclusters предоставя финансова подкрепа на малки и средни компании (МСП) в сектора на науките за живота и медицинските технологии, които могат да се използват в дейности, свързани със съвместни проекти за иновации, като например: ​

  • Бизнес трансформация (напр. планове за обучение)

  • Подкрепа за пътуване за проучване на пазари в други страни

  • Планове за непрекъснатост на бизнеса и устойчивост

Европейските МСП от сектора на биопроизводството и медицинските технологии могат да се възползват от различни доставчици на услуги и експерти, за да подобрят своята ефективност или ниво на иновации, валоризация и/или маркетинг на продукти и/или услуги и да повишат своята конкурентоспособност.Прочетете повече за поканата и как да кандидатствате на портала за финансиране и търгове.Краен срок за кандидатстване: 02 юли 2023 г.

bottom of page