top of page

AIBC EUROCLUSTERS: Отворена покана за обучение


Отворената покана за обучение предоставя финансиране за подпомагане на МСП (от ICT в AI или BC, или от секторите на производството, мобилността, логистиката или енергетиката) за подобряване на специфичен дигитален капацитет и умения чрез достъп до обучителни дейности присъствено или онлайн като коучинг, наставничество, интерактивно обучение, обучение на работното място, електронно обучение, обучение, насочено към:

  • Планиране на дигитализация, свързано с приемането на изкуствен интелект и/или блокчейн

  • Специфична реализация на AI и BC

  • Актуализации на технологиите за изкуствен интелект и блокчейн

  • Как AI/BC поддържа двойния преход, устойчивост, устойчивост

  • Придобиване на нови умения, свързани с AI/BC технологиите

  • Механизъм за трансфер на знания в областите AI, BC, Green, Sustainability и Resilience

  • Развитие на бизнес модели, внедряващи/приемащи AI, BC, Green, Sustainability и Resilience

Всички дейности трябва да имат връзки с изкуствен интелект, блокчейн и/или двоен преход.


По-подробна информация за поканата е достъпна на портала за финансиране и търгове.Крайният срок за подаване на предложения е 5 септември 2023 г.bottom of page