6 нови предизвикателства в BIA Open Innovation Platform

Актуализирано: 26.07


Благодарение на партньорството между Българска стопанска камара (БСК) и Enterprise Europe Network, на платформата на БСК за отворени иновации са публикувани 6 нови предизвикателства отправени от Дортмунд, Германия.


Новите предизвикателства са:


  • BVB Emotions за азиатския пазар

За съжаление, точно посещението на стадиона, основата на едно истинско емоционално изживяване на BVB, е възможно само за техните привърженици в самия Дортмунд. Специално за нашите фенове и партньори в Азия, те искат да създадат емоционално BVB-изживяване заедно с вас - индивидуално и отличително. Нека заедно поведем феновете по целия свят на BVB пътешествие.


  • MEGLA Corporate Challenge DOaccelerate 2022

Докладването на неизправности е съществен елемент в контекста на поддържането на платформите за данни и другите софтуерни системи да работят възможно най-гладко. Глобално инсталираните клиентски системи непрекъснато доставят данни на компанията, за да картографират непрекъснато работещите процеси и едновременно с това да идентифицират неизправности или нередности. В това предизвикателство те търсят решение, което записва получените данни, класифицира ги и предава продуктивни препоръки на нашите служители.


  • Rhenus Corporate Challenge DOaccelerate 2022

Наблюдаването на глобалните вериги за доставки и винаги гледането малко в бъдещето е постоянно предизвикателство, за да намерим перфектни решения за нашите вътрешни процеси, но преди всичко за логистичните предизвикателства на нашите клиенти - особено когато геополитическите фактори станат по-динамични. За да наблюдава нашите местоположения и партньори за сътрудничество, логистични горещи точки, вериги за доставки, товарни маршрути и да разработи холистичен инструмент за вземане на решения, компанията търси дигитално решение, което интегрира и свързва множество източници на данни и осигурява основата за по-добри решения чрез многовариантно табло за управление.


  • Perfect Business Match Corporate Challenge DOaccelerate 2022

Целта на предизвикателството е реализирането/персонализирането на дигитална платформа, която позволява съвпадение на компании с нови продукти и идеи за продукти по (частично) автоматизиран начин. Тази платформа има за цел да предостави на компаниите в индустрията за електроуреди достъп до нови функции, материали и продукти и, въз основа на изразените изисквания, да търси възможни решения в световен мащаб и да прави предложения за свързване. Едновременно с това се прави оценка кои бизнес модели са подходящи за сферите на дейност на компаниите.


  • Bartels Mikrotechnik Corporate Challenge DOaccelerate 2022

Компанията е активна в две основни сфери на дейност: инженерингови услуги и разработка на продукти. Определената цел на предизвикателството е да се намерят нови приложения за продуктите и компонентите на Bartels и да се разработят нови продукти в сътрудничество с иновативни стартиращи компании, за да се използва нарастващият наличен пазарен потенциал.


  • Compleo Corporate Challenge DOaccelerate 2022


Те търсят продукти и концепции (сензори, анализ на данни и т.н.), които следят текущото състояние на зарядна станция и съобщават критични съобщения за състояние чрез табло или сигнализация. Решението трябва да бъде възможно най-лесно за използване и да се свързва със съществуващите разработки на продукти.
 

Платформата за отворени иновации на БСК свързва фирми и институции със стартъпи за решаване на конкретен проблем или разработка на ново решение в определена област. Ние сме тук, за да:​

  • подкрепим бизнеса и администрацията за намиране на нови иновативни решения на съществуващи или нововъзникващи проблеми;

  • осигурим възможност на стартъпите за сътрудничество и партньорства с големи компании;

  • усъвършенстваме процеса за open innovation в България;

  • подпомогнем по-доброто развитие на екосистемата за иновации

За да разгледате пълното описание на дадено прeдизвикателство и да кандидатствате, трябва първо да се регистрирате в платформата ТУК.