top of page

3 нови предизвикателства в BIA Open Innovation Platform


Благодарение на партньорството между Българска стопанска камара (БСК) и KVK, на платформата на БСК за отворени иновации са публикувани 3 нови предизвикателства отправени от Дортмунд, Германия.


Предизвикателствата можете да видите ТУК.


Новите предизвикателства са:


  • Разпределение от ферма до вилица

Flevo Campus / Coöperatie Oosterwold са местна организация в и около Алмере, която се фокусира върху местното и устойчиво производство на храни. Все повече хора и организации се интересуват от тази местна продукция. Но устойчивото разпространение е тясно място. Доставянето на продукция на хората и организациите, които се интересуват от продукцията, вече е процес, който бихме искали да направим по-професионален, устойчив и подходящ за храна начин.


  • Nextgen решение за управление на фактури/договори

Ultimum е ИТ компания с познания по киберсигурност и аутсорсинг. С все повече и повече онлайн абонаменти и лицензи е трудно да сте в крак с датите на изтичане и стойностите на договорите. Освен това за финансите е по-трудно да проверяват дали фактурите съответстват на договорите. Проучвахме инструменти и приложения на пазара, за да разрешим нашето предизвикателство, но за съжаление не можем да намерим подходящо решение. Решението, което обичаме да разработваме, е комбинация от управление на договори и управление на лицензи. Това е подходящо за малки предприятия и средни компании. Има големи корпоративни решения, които идват с големи корпоративни цени. Тъй като ние сме МСП (малки / средни предприятия) и нашите клиенти също, това не пасва. Няма конкретно законодателство или стандарт, който трябва да се спазва!


  • Бъдещи изследвания

Започването на разработването на този вид панел може да бъде предизвикателство поради няколко причини:


1. Техническа сложност. Създаването и поддържането на техническата инфраструктура за бъдещи доказателствени изследвания може да бъде сложно.

2. Съдържание и ангажираност. Привличането и задържането на членове или участници е от решаващо значение за успеха.

3. Умереност. Управлението на генерирано от потребителите съдържание е от съществено значение за поддържане на положителна и продуктивна среда.

4. Правни въпроси, свързани със съответствието. В зависимост от фокуса и аудиторията може да има проблеми, като например разпоредби за защита на данните, проблеми с авторските права или потребителски споразумения.

5. Разпределение на ресурсите. Стартирането и поддържането на концепция за бъдещето може да изисква много ресурси.


 

Платформата за отворени иновации на БСК свързва фирми и институции със стартъпи за решаване на конкретен проблем или разработка на ново решение в определена област. Ние сме тук, за да:​

  • подкрепим бизнеса и администрацията за намиране на нови иновативни решения на съществуващи или нововъзникващи проблеми;

  • осигурим възможност на стартъпите за сътрудничество и партньорства с големи компании;

  • усъвършенстваме процеса за open innovation в България;

  • подпомогнем по-доброто развитие на екосистемата за иновации

За да разгледате пълното описание на дадено прeдизвикателство и да кандидатствате, трябва първо да се регистрирате в платформата ТУК.


bottom of page