top of page

215,5 милиона евро на разположение за напредък на европейската кръгова био-базирана икономика


Общо 215,5 милиона евро ще бъдат посветени на развитието на конкурентоспособни кръгови био-базирани индустрии в Европа в 18 теми. Всички заинтересовани страни от екосистемата на кръговите био-базирани индустрии могат да кандидатстват до 20 септември 2023 г., 17:00 ч. брюкселско време.


Финансирането по поканата подкрепя три цели на CBE JU, определени в Стратегическата програма за иновации и изследвания на CBE JU:

  • Ускоряване на процеса на иновации и разработване на иновативни решения на био основа

  • Ускоряване на внедряването на пазара на съществуващи зрели и иновативни био базирани решения

  • Осигуряване на високо ниво на екологично представяне на промишлени системи на биологична основа


Кандидатите за проекти ще подкрепят изпълнението на тези цели чрез 18 теми с общ индикативен бюджет от 215,5 милиона евро на следния линк: https://www.cbe.europa.eu/news/eu2155-million-available-advancing-europes-circular-bio-based-economyКакви са изискванията за участие?


Всички заинтересовани страни от екосистемата на био-базираните индустрии – фермери, собственици на марки, компании, изследователски организации и местни власти – са поканени да кандидатстват за финансиране от CBE JU.


Бюджетът на поканата на CBE JU идва от Horizon Europe, програмата на ЕС за финансиране на научни изследвания и иновации. Той е публикуван на портала за финансиране и търгове на ЕС.


От 26 април 2023 г. кандидатите могат да подават своето предложение по електронен път, следвайки линка от съответната тематична страница.
bottom of page