top of page

Холандско МСП търси производители на храни за преработване на вторични хранителни продукти


Холандско МСП търси производители на храни и по-специално производители на студено пресовани маслени сладкиши, които искат да преработят страничните си хранителни продукти в ценни съставки, използвайки патентована от МСП технология. Компанията е отворена да лицензира технологията или да обсъди други видове устойчиво сътрудничество (напр. споразумение за съвместно предприятие). Компанията също е отворена за обсъждане на сътрудничество в приложенията на Eurostars.


Срок на валидност

12 юли 2023 г. - 11 юли 2024 г


BRNL20230712004bottom of page