top of page

Търси се иновативно решение, базирано на AI разпознаване на изображения или други технологии


Срок на валидност

5 декември 2022 г. - 5 декември 2023 г


Търси се иновативно решение, базирано на разпознаване на изображения с изкуствен интелект или други технологии, за да идентифицират участието на многообразието в медийните продукти на CCMA (новини, телевизионни списания и спортни предавания), за да определят съотношението на участие на малцинства по пол, пол и разнообразие в програмите и съдържанието на CCMA.


TRES20221202008


bottom of page