top of page

Френски производител на прибиращи се ленти на колове търси нов доставчик на чугунена основа


Френската компания е специализирана в маркировки за безопасност и насочване чрез макари с ленти и стълбове за ремъци. Компанията желае да се включи в споразумение за доставчик / аутсорсинг с чуждестранен партньор, с капацитет да произвежда желаните части.


Срок на валидност

21 юни 2023 г. - 20 юни 2024 г


BRFR20230621020bottom of page