Фонд в размер на 47 милиона евро за закрила на интелектуалната собственост на МСП в ЕС

Актуализирано: 19.01


Комисията и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) поставиха началото на новия Фонд на ЕС за МСП, който предлага ваучери за МСП със седалище в ЕС, за да им помогне да закрилят своите права върху интелектуалната собственост (ИС). Това е вторият Фонд на ЕС за МСП, който е предназначен за подкрепа на МСП в процеса на възстановяване от кризата във връзка с COVID-19 и екологичния и цифровия преход през следващите три години (2022 – 2024 г.).


Фондът на ЕС за МСП, разполагащ със средства в размер на 47 милиона евро, ще предлага следната подкрепа:

  • възстановяване на 90 % от таксите, начислявани от държавите членки за услугите по предварителна диагностика на ИС (ІР Scan), чрез които се осигурява обща оценка на потребностите от интелектуална собственост на подалото заявление МСП, като се отчита новаторският потенциал на неговите нематериални активи;

  • възстановяване на 75 % от таксите, събирани от ведомствата за интелектуална собственост (включително националните ведомства за интелектуална собственост, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Ведомството на Бенелюкс за интелектуална собственост) за регистрацията на марки и дизайни;

  • възстановяване на 50 % от таксите, събирани от Световната организация за интелектуална собственост за получаване на международна закрила на марките и дизайните;

  • възстановяване на 50 % от таксите, начислявани от националните патентни ведомства за регистрацията на патенти през 2022 г.;


За повече информация се свържете с нас на ierc@bia-bg.com, h.kasparyan@bia-bg.com или t.danailova@bia-bg.com