Инструмент на Комисията за докладване на "бариери" пред трансграничната търговия на единния пазар


Европейската комисия управлява онлайн инструмент в рамките на портала „Вашата Европа“, посветен на докладването на пречките, срещани от компаниите при трансграничен бизнес. Това е лесен за използване онлайн инструмент Обратна връзка относно препятствията (europa.eu)“ с падащи менюта за отбелязване на проблема, така че членовете да се насърчават да повишат осведомеността за този инструмент в рамките на съответните си организации, за да може Комисията да изгради и да увеличи доказателствената си база.