Търсят се партньори: EIG Concert Japan Joint Call 2022 “Design Of Materials With Atomic Precision”


Консорциум, съставен от изследователски екипи от Япония и Испания, търси експерти на високо ниво в областта на науката за данните или теоретичните изчисления, за включване в съвместен проект в рамките на поканата EIG Concert Japan Joint Call 2022 “Design Of Materials With Atomic Precision”.


Основният фокус на проекта ще бъде проектирането, подготовката и приложението на легирани въглеродни материали на базата на графен на атомно ниво за съхранение и производство на енергия.


Повече информация относно поканата можете да намерите тук.


Крайният срок за представяне на предложения е 18/07/2022.


Крайният срок за получаване на expression of interest е 01/07/2022.


За повече информация, моля свържете се с Веселин Илиев, главен директор "Външноикономическо сътрудничество", на следния имейл: ierc@bia-bg.com