top of page

Търговска мисия с бизнес събития в Тел Авив, Хайфа и други градове, Държавата Израел, 13–17.03.2023


В изпълнение на дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина” по проект BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, в периода 13 – 17.03.2023 г., Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в Търговска мисия с бизнес събития в Тел Авив, Хайфа и други градове, Държавата Израел.


Поканени за участие в търговската мисия са стартиращи малки и средни предприятия от секторите ИКТ облачни и мобилни технологии, финтех, киберсигурност, дигитално здравеопазване, агро технологии и дигитално земеделие, на които основната икономическа дейност попада в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 (НСНМСП) групи.


Предварителната програма на търговската мисия предвижда представителите на одобрените български МСП да проведат двустранни срещи с израелски компании и инвеститори в Тел Авив, Хайфа и други градове, да посетят местни инкубатори и акселератори, като основната цел на посещението е да се запознаят с израелската иновативна екосистема и да взаимстват добри практики.


За повече информация ТУК.


При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 10 февруари 2023 г. вкл. до 17.30 ч. на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 2-4 или по електронен път, подписани с електронен подпис на www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието, в срок до 17:30 часа на 10 февруари 2023 г.За допълнителна информация:

Наталия Нечева, тел: 02/ 940 79 37

Елица Попадийна, тел: 02/ 940 79 82