Съобщение на BusinessEurope до ЕК относно прилагането на санкциите във връзка с войната в Украйна


На 25 март BusinessEurope изпрати съобщение до главните дирекции на Европейската комисия - ГД „Търговия“, ГД „Растеж“, ГД „Данъчно облагане“ относно прилагането на санкциите, основните предизвикателства и тяхното въздействие върху компаниите.


Основните предизвикателства, пред които са изправени компаниите:


а) Оценяваме, че ГД „Данъчно облагане“, ГД „Търговия“ и ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ предоставят някои насоки относно санкциите и ограничителните мерки. Опитваме се да подкрепим работата, като събираме въпроси от нашите членове, филтрираме ги и ги предаваме на Комисията, по-специално на ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“, която покрива повечето от повдигнатите въпроси. Нашите компании искат да осигурят пълно спазване на мерките и това остава ключов приоритет за всички. Така че насоките остават най-належащата задача. Много компании съобщават, че колкото повече време отнема получаването на отговори, толкова повече щети се натрупват и достигат съществени стойности от милиони евро в много случаи. Организираме среща с ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ и нашите членове на 29 март и се надяваме, че това наистина може да помогне за получаване на повече отговори на многото въпроси, засягащи различни сектори от автомобилостроенето и спиртните напитки до енергетиката. Бихме искали да подчертаем, че четвъртият пакет от санкции беше особено проблематичен и остава най-предизвикателният досега по отношение на въздействието и съмненията в прилагането. Освен това е изключително спешно да има консолидирани правни текстове. Подходът на парче с различни пакети от санкции и различни правни текстове създава главоболие на компаниите, дори и на тези със стабилни правни отдели.


б) Ситуацията в Русия остава доста сложна. Имаме нарастващ брой европейски компании, които напускат, но това означава, че правните и финансовите проблеми също се увеличават. Повечето компании продължават да плащат на руски служители и понякога не е толкова лесно да се гарантира, че това се прави по начин, защитаващ служителите. Правните съвети са предизвикателни, тъй като компаниите ни идват от неприятелски страни и се страхуват от репресивни мерки, ако ни подкрепят. По отношение на допълнителните мерки, предприети от Русия, освен съобщението, че оттук нататък плащанията за доставките на газ ще се извършват в рубли, на 23 март Държавната дума създаде комисия за разследване на случаи на чужда намеса в руските дела. Задачите на комисията включват "изучаване и анализиране на фактите и обстоятелствата за намеса на чужди държави във вътрешните работи на Русия" и "подготовка на предложения за законодателни мерки за противодействие на чуждата намеса". Ще следим възможните резултати от това упражнение. Също така разбираме, че законодателството за „външно управление на чуждестранни контролирани предприятия“, което потенциално може да доведе до национализация на активите на европейските компании, все още е на етап изготвяне. Въпреки това сме наясно, че местните власти правят запитвания и се опитват да получат максимална информация относно чуждестранните компании, опериращи в Русия.


в) По отношение на Украйна нашите членове насочват вниманието ни към проект на закон във Върховната Рада (в превод на приложение на английски език), който има за цел да разшири съществуващото законодателство относно изземването на активи на юридически лица, собственост на Руската федерация, и на физически лица, които са граждани на Руската федерация, също така да позволи на украинското правителство да конфискува активи от неруски субекти, които извършват операции в Русия. Това потенциално може да засегне европейски компании, които присъстват както в Украйна, така и в Русия.Основно въздействие на мерките до момента


Основните смущения/въздействие остават сходни по отношение на обхвата, но те нарастват по отношение на важността с течение на времето.

  • силното увеличение на цените на енергията остава сред основните проблеми, тъй като обхваща редица промишлени сектори, но също и логистика и транспорт.

  • проблемите с достъпа и нарастващата цена на суровините също са преобладаващ проблем, засягащ все по-голям брой сектори. Тази седмица представяме конкретен пример, повдигнат от нашия полски член по отношение на техния керамичен сектор, който зависи от конкретна глина, която идва от определени региони в Украйна. Също така чуваме от много сектори, че за някои суровини цените са се увеличили до почти 300%. В този контекст приветстваме стъпките, предприети от Комисията, за да избегне държавите-членки да започнат да приемат ограничения за износ, които допълнително биха влошили положението.

  • проблеми при спазването на съществуващите договори, свързани с липса на достъп до застраховка на кредити и затруднения при плащанията. По-специално затрудненията с плащането бяха повдигнати тази седмица като основна грижа за много компании, особено за МСП, които скоро биха могли да се сблъскат с проблеми с парите. Някои компании бяха силно изложени на руския пазар и ако не могат да получат заплащане, ще се озоват в изключително трудна ситуация в краткосрочен план.

  • трудности в митниците – това остава проблем, сигнализиран от мнозина, особено що се отнася до прилагането на 4-ти пакет от санкции и какво представлява луксозна стока. Все още има забавяния и някои митнически органи просто не обработват стоки, предназначени за Русия или идващи от Русия, което също създава проблеми от гледна точка на вътрешния пазар.

  • проблеми при идентифициране на собствеността на някои компании, за да се избегне правенето на бизнес с лица, които са санкционирани. Това остава един от най-предизвикателните точки, тъй като необходимите процедури за надлежна проверка, за да се гарантира спазването, не са лесни, особено за по-малките компании.

  • проблеми в транспорта и логистиката. Имаме нарастващ брой корабни компании, които спират доставките до и от Русия, и няма много алтернативи, което тласка цените още по-нагоре. Също започваме да оценяваме въздействието върху транспорта до и от Азия, което вече беше нарушено от COVID19 и много строги политики на някои страни, особено Китай. Липсата на шофьори на камиони, която вече беше спомената по-рано, става все по-голям проблем и за транспортните действия в рамките на Европа.