top of page

Станете партньор на проекта OpenWebSearch.EUДейностите на трети страни са движещи сили в програмата на общността OpenWebSearch.eu. Станете партньор и управлявайте текущи и бъдещи дейности за устойчиво изследване и развитие на отвореното уеб търсене.


Дейностите на трети страни са движещи сили в програмата на общността OpenWebSearch.eu, с финансиране, осигурено от проекта OpenWebSearch.eu (финансиран от ЕК по GA 101070014). По този начин консорциумът на проекта е нетърпелив да идентифицира и включи допълнителни нови екипи по проекти, които да бъдат финансирани по програмата.


Кандидатите за проекти на трети страни трябва да са тясно свързани с темите, разгледани в проекта, и да имат за цел да разширят и обогатят съществуващите научноизследователски и развойни дейности. Те трябва също да предложат нови дейности, които допълват целите и задачите на проекта.

Comments


bottom of page