Среща по проект Skills Act 4 VET в Рим, Италия


В периода 28 февруари - 1 март 2022 в столицата на Италия се проведе петата и последна консорциум среща на партньорите по проекта Skills Act 4 VET, в който Център за външноикономическо сътрудничество към Българска стопанска камара (БСК) участва. Домакини бяха партньорите от Elidea-Psicologi Associati в Рим.


След 2 години усилена работа партньорите направиха преглед на постигнатите резултати и обсъдиха финални дейности. Дневният ред на срещата обхващаше важни теми, като представяне на резултатите от теста за самооценка на придобитите меки умения след краткосрочен стаж в чужбина, финансов мениджмънт, бюджетен трансфер, контрол и оценка на качеството, дейности по разпространение, мултипликационните събития, които ще организираме, за да разпространим ИО, подобренията на уеб страницата и следващи стъпки и крайни срокове. Партньорите също така имаха удоволствието да се насладят на традиционната италианска кухня, култура и забележителности по време на своя социален обяд, разходка из историческия център на Рим и аперичена в Трастевере - един от най-красивите и живописни квартали на Вечния град.


Консорциум партньорите пред офисите на представителството на Европейската комисия в Рим като част от обиколката им из града, огранизирана от домакините.Проектът „Skills Act 4 VET” се финансира по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Координатор на проекта е испанската организация “TRIBEKA TRAINING LAB”, а сред останалите партньори са организации от Италия, Гърция и Кипър.


Проектът цели да открои решения за улесняване прилагането на ключови меки умения, водещи до промяна, по време на краткосрочен стаж в компании в чужбина, както и да насърчи съвместните усилия на предприятия, училища и образователни институции заедно да изградят и приложат програмата за краткосрочни стажове в чужбина, за да се подобри въздействието на стажа както върху учащите, така и за компаниите.


Линк към официалната страница на Skills Act 4 VET: https://skillsact4vet.eu/