Среща по проект Skills Act 4 VET в Атина, Гърция

Актуализирано: 24.01


В периода 29-30 ноември 2021 в столицата на Гърция се проведе консорциум среща на партньорите по проекта Skills Act 4 VET, в който Център за външноикономическо сътрудничество към Българска стопанска камара (БСК) участва. Домакини бяха партньорите от консултантската фирма Militos Consulting S.A. в Атина.

След 2 години усилена работа партньорите направиха преглед на постигнатите резултати и обсъдиха финални дейности. Дневният ред на срещата обхващаше важни теми, като завършване на резултатите, бюджет и контрол на качеството, дейности по разпространение и следващи стъпки. Партньорите също имаха удоволствието да се насладят на традиционната гръцка кухня и култура по време на своя социален обяд и вечеря в сърцето на Атина.


На втория ден от срещата в Атина партньорите от консорциума имаха удоволствието да се срещнат с Андреас Стефанидис, директор на Академията по предприемачество, който си сътрудничи с много училища и организации за ПОО.


Проектът „Skills Act 4 VET” се финансира по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Координатор на проекта е испанската организация “TRIBEKA TRAINING LAB”, а сред останалите партньори са организации от Италия, Гърция и Кипър.


Проектът цели да открои решения за улесняване прилагането на ключови меки умения, водещи до промяна, по време на краткосрочен стаж в компании в чужбина, както и да насърчи съвместните усилия на предприятия, училища и образователни институции заедно да изградят и приложат програмата за краткосрочни стажове в чужбина, за да се подобри въздействието на стажа както върху учащите, така и за компаниите.


Линк към официалната страница на Skills Act 4 VET: https://skillsact4vet.eu/