Среща по проект Skills Act 4 VET

Актуализирано: 24.01На 28-29 септември в Горна Оряховица се проведе консорциум среща на партньорите по проекта Skills Act 4 VET, в който Българска стопанска камара участва. Домакини бяха партньорите от професионалната гимназия по прецизна техника и оптика „М.В. Ломоносов“. По време на срещата учениците от гимназията, които са взели участие в краткосрочен стаж в Малага, Испания, представиха презентация описваща преживяванията им по време на обмена и споделиха техните впечатления и наблюдения.Проектът „Skills Act 4 VET” се финансира по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Координатор на проекта е испанската организация “TRIBEKA TRAINING LAB”, а сред останалите партньори са организации от Италия, Гърция и Кипър.


Проектът цели да открои решения за улесняване прилагането на ключови меки умения, водещи до промяна, по време на краткосрочен стаж в компании в чужбина, както и да насърчи съвместните усилия на предприятия, училища и образователни институции заедно да изградят и приложат програмата за краткосрочни стажове в чужбина, за да се подобри въздействието на стажа както върху учащите, така и за компаниите.


Линк към официалната страница на Skills Act 4 VET: https://skillsact4vet.eu/