Списък стоки забранени или под разрешителен режим на износ от Русия


На 8 март 2022г. беше публикуван Указ №100 "За прилагане на специални икономически мерки в областта на външноикономическата дейност с цел гарантиране на сигурността на Руската Федерация" подписан от Президентът на Руската Федерация Владимир Путин.


В Указът, се посочва забрана на внос или износ от Русия на продукция или суровини до края на 2022 г., според списък определен от Правителството на РФ и съответните ограничения. Документът също така установява изключения за внос и износ от Русия на продукти или суровини за граждани на Руската Федерация, чужденци и лица без гражданство за лична употреба. Правителството на Руската Федерация в двудневен срок трябваше да определи списъците на чуждите държави , на които се прилагат тези мерки.


"Да се дадат на правителството на Руската Федерация правомощия по дефиниция на характеристиките на прилагането на мерките, предвидени в параграф 1 на настоящият Указ, по отношение на някои видове продукти и (или) суровини, а също така и по отношение на отделните юридически лица и (или) физически лица", се отбелязва в Указа.


Указът е подписан в допълнение към мерките, предвидени в постановления от 28 февруари "За прилагане на специални икономически мерки във връзка с неприятелски действия на САЩ и присъединилите се към тях чужди държави и международни организации" и от 1 март "Относно допълнителни временни мерки за икономически характер за осигуряване на финансова стабилност на Руската Федерация“.


В изпълнение на Указ №100 от 8 март 2022г. "За прилагане на специални икономически мерки в областта на външноикономическата дейност с цел гарантиране на сигурността на Руската Федерация" подписан от Президентът на Руската Федерация Владимир Путин,


Правителството на Руската Федерация прие Постановление № 311 от 9 март 2022 г. „За мерките по реализация на Указа на Президента на Руската Федерация №100 от 8 март 2022г.“ ,


с което се въвежда забрана за износ зад пределите на територията на Руската Федерация до 31 декември 2022 г. включително на стоки по списък съгласно приложението.


Линк към Постановление № 311 от 9 март 2022г. и приложението към него:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100034?rangeSize=50


В изпълнение на Указ №100 от 8 март 2022г. "За прилагане на специални икономически мерки в областта на външноикономическата дейност с цел гарантиране на сигурността на Руската Федерация" подписан от Президентът на Руската Федерация Владимир Путин,


Правителството на Руската Федерация прие Постановление № 312 от 9 март 2022г. „За въвеждане на временна основа на разрешителен порядък на износа на отделни видове стоки зад пределите на територията на Руската Федерация“,


с което се установява до 31 декември 2022 г. включително на разрешителен порядък на износа зад пределите на територията на Руската Федерация на територията на държавите членки на Евразийския икономически съюз, Република Абхазия и Република Южна Осетия на стоки по списък съгласно приложението.


Линк към Постановление № 312 от 9 март 2022г. и приложението към него: тукВ изпълнение на Указ №100 от 8 март 2022г. "За прилагане на специални икономически мерки в областта на външноикономическата дейност с цел гарантиране на сигурността на Руската Федерация" подписан от Президентът на Руската Федерация Владимир Путин,


Правителството на Руската Федерация прие Постановление № 313 от 9 март 2022г. „За мерките по реализация на Указа на Президента на Руската Федерация №100 от 8 март 2022г.“,


с което се въвежда до 31 декември 2022г. включително забрана за износ зад пределите на територията на Руската Федерация в чужди държави и територии по списък съгласно Приложение № 1 отделни видове стоки по списък съгласно Приложение № 2.


Линк към Постановление № 313 от 9 март 2022г. и приложението към него: тук