top of page

Софтуерна платформа за наблюдение, анализ и оптимизиране на потреблението на енергия-италиански МСП


Срок на валидност

16 януари 2023 г. - 16 януари 2024 г


Италианска компания предлага на търговците на дребно неинвазивно и лесно за използване решение за полеви мониторинг, базирана на AI енергия анализ и HVAC (отопление, вентилация, климатизация) оптимизация. Системата не позволява на бенефициентите да наблюдават потреблението на енергия, намаля отпадъците и осигурява страхотно клиентско изживяване. Решението е съобразено с нуждите на всеки бенефициент и предложителят ще осигури техническа помощ за внедряване на решението, в рамките на Търговски договор.BRIT20230113015


bottom of page