Ръководство за внос на храни в Япония


Вносът и продажбата на храни изискват по-сложни процедури от тези на предмети като интериорни стоки и дрехи. Наръчникът е насочен към възнамеряващите да внасят храни за първи път, и очертава процедурите и разпоредбите, наложени при вноса и продажбата на храни в Япония.

*Възможно е да има промени в съдържанието поради изменения на съответните закони или други причини.

Наръчникът е изготвен от Организацията за насърчаване на вноса и инвестициите в производството (Mipro).


Ръководството за внос на храни можете да свалите от тук:

Guide to food import
.pdf
Download PDF • 4.50MB