Ръководството по киберсигурност за МСП


Прикачени към тази публикация можете да достъпите ръководството на канадското правителство по киберсигурност за МСП и превод на български език, предоставен безплатно от Борислав Георгиев – член на съвета по кибер сигурност към БСК.


Ръководството включва тест за самооценка, който бързо разкрива слабите места на едно МСП.


Английският и българският текст се публикуват с разрешението на правителството на Канада.Cyber Security Guide fm Canada-BG
.pdf
Download PDF • 1.09MB

Cyber Security Guide fm Canada
.pdf
Download PDF • 952KB