Проучване на емоционалното и психично здраве на работното място


Екипът от психолози и психотерапевти на hOUR THERAPY провежда анонимна анкета сред експерти в български компании от всички икономически сектори на тема “Емоционално и психично здраве на работното място”.


По данни на Световната здравна организация (СЗО) близо 264 милиона души страдат от депресия и тревожност и това струва годишно на компаниите около 1 трилион долара загубена производителност. От 1 януари 2022 г. СЗО ще включи burnout синдрома в актуализираната си класификация на болестите МКБ-11 (ICD-11).


Екипът на hOUR THERAPY ви кани да попълните анонимната анкета - https://t2m.io/0bxqZRmp, която цели да разбере каква е обстановката в компаниите в България - какви фактори се намесват в работния процес, доколко те повлияват на благосъстоянието и ефективността на работното място и доколко компаниите подпомагат психичното здраве на хората в екипите като част от политиките им да осигурят продуктивен работен процес. hOUR THERAPY ще ви предостави доклад с данните и анализа от проучването през декември.


За hOUR THERAPY.

Анкетата е разработена със съдействието на HR експерти, експерти по комуникации и пазарни проучвания и е по инициатива на екипа на hOUR THERAPY - психолози и психотерапевти, които предоставят консултации като част от социалния пакет придобивки за служители в компании от IT, производствения и други сектори. Служителите могат да разговарят със сертифицирани специалисти от различни школи, на български, английски или немски език, на живо или онлайн. Срещите са конфиденциални и в тях могат да бъдат обсъждани всякакви казуси, свързани с емоционалното и психично здраве с цел да се осигури благосъстояние и ефективност на работното място.