Програма за стартъпи - Innovation Factory 2022Програмата Innovation Factory 2022 подкрепя паневропейски предприемачески екипи от образователни, изследователски и бизнес организации, за да стартират или стимулират дигитални DeepTech начинания.


EIT Digital търси европейски екипи с мощен предприемачески стремеж за съвместно стартиране или стимулиране на стартиращи дигитални Deep технологии на ранен етап в пет ключови фокусни области:

  • цифрови технологии,

  • цифрова индустрия,

  • цифрови градове,

  • цифрово благополучие,

  • цифрови финанси.


Предложенията могат да се подават до 7 юни 2022 г. в 12:00 CEST. Избраните дейности ще започнат на 1 юли и ще продължат 6 месеца. Дейностите ще бъдат вградени в паневропейската екосистема на EIT Digital от над 350 партньора от бизнеса и индустрията, научните изследвания и академичните среди, инвестициите и публичния сектор.


Информационна сесия относно Innovation Factory 2022 ще се проведе на 12 април от 11:00 часа. Линк за регистрация.


Допълнителна информация и стъпки за кандидатстване можете да намерите тук.