Приемете японски студент в инженерство или други високотехнологични/научни области


Центърът ЕС-Япония кани кандидатури от промишлени компании, изследователски центрове и архитектурни практики за приемане на японски стажанти за 6 или 7-месечен стаж в ЕС от края на август 2023 г. до края на март 2024 г.


Стажантите идват от водещи японски университети и са студенти по инженерство или други научни/високотехнологични области. Те ще следват езиков курс преди да се присъединят и ще могат да общуват на езика на ЕС, който се говори във вашата компания.


Като приветствате стажант, основните ползи за вашата компания ще бъдат ценно допълнение към вашата работна сила за научноизследователска и развойна дейност и вникване в японската култура, което е изключително полезно за провеждане на успешен бизнес с Япония.


Крайният срок за кандидатстване е 23 септември 2022 г.


 

Платформата за отворени иновации на БСК свързва фирми и институции със стартъпи за решаване на конкретен проблем или разработка на ново решение в определена област. Ние сме тук, за да:​

  • подкрепим бизнеса и администрацията за намиране на нови иновативни решения на съществуващи или нововъзникващи проблеми;

  • осигурим възможност на стартъпите за сътрудничество и партньорства с големи компании;

  • усъвършенстваме процеса за open innovation в България;

  • подпомогнем по-доброто развитие на екосистемата за иновации

За да разгледате пълното описание на дадено прeдизвикателство и да кандидатствате, трябва първо да се регистрирате в платформата ТУК.